Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Návrh poistnej zmluvy 3619773140 - PZP
Evidenčné číslo 1SprO 1321/2022
Číslo spisu v registr. 18/1321/2022
Predmet zmluvy PZP
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 172,64 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Prešove

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurence Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štefanovičova 4, BA
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Bratislava I
IČO 00585441
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ján
Priezvisko Hoger
Funkcia zástupca poisťovne

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 22
Prešov
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17068410
DIČ/DRČ 2020977178
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Anna
Priezvisko JUDr. Kovaľová
Funkcia predsedníčka KS v PO

Iné

Dátum uzavretia 22.09.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť