Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy EKS (elektronický kontraktačný systém)
Názov zmluvy Kúpna zmluva č. Z20227928_Z
Evidenčné číslo 1SprO 1008/2022
Číslo spisu v registr. 16/1008/2022
Predmet zmluvy Osobný automobil
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 36999 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Prešove

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) AUTONOVA s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Priemys. areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Poprad
Slovensko
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Prešov
IČO 31649513
DIČ/DRČ 2020513110
Číslo účtu SK12 0900 0000 0000 9328 5075
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Miloš
Priezvisko Jurčišin
Funkcia servisný technik

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 22
Prešov
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17068410
DIČ/DRČ 2020977178
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Anna
Priezvisko JUDr. Kovaľová
Funkcia predsedníčka KS v PO

Iné

Dátum uzavretia 05.08.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť