Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo č.4/2022
Číslo spisu v registr. č.4/2022
Predmet zmluvy použitie súkromného vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 68,64 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MSSR,zamestnanec

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Roman
Priezvisko Krpelan
Funkcia generálny tajomník služobnoho úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Jozef Hric
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mozartova 12
Bratislava
SR
Právna forma iné - zamestnanec
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Jozef
Priezvisko Hric
Funkcia zamestnanec

Iné

Dátum uzavretia 22.09.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 23.09.2022
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť