Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy ZMLUVA O DIELO
Evidenčné číslo Spr.2128/22
Číslo spisu v registr. Spr.2128/22
Predmet zmluvy Zhotovenie investičnej štúdie a energetického certifikátu budovy Okresného súdu Malacky
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 11400 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Malacky

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Balkánska 179A
Bratislava
SK
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46395881
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. arch. Michal
Priezvisko Tačovský
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Malacky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mierové námestie 10
Malacky
SK
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 42128226
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Viera
Priezvisko Malinowska
Funkcia predsedníčka Okresného súdu Malacky

Iné

Dátum uzavretia 04.08.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 05.08.2022
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť