Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dodávke barelovej vody
Evidenčné číslo 2022447
Číslo spisu v registr. 1SprO/1114/2022
Predmet zmluvy Dodávka barelovej vody
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 8,34 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Košiciach

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) AQUA PRO EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pod Furčou 7
Košice
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 50886771
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Liker, Ing.
Funkcia štatutár

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 29
Košice
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 215783
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Frederika
Priezvisko Zozuľáková, JUDr.
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 03.08.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť