Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo
Evidenčné číslo 1SprO/756/2022
Číslo spisu v registr. 1SprO/756/2022
Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je vypracovanie investičnej štúdie a energetického certifikátu budovy Okresného súdu Košice I
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 9650,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Košice I

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ing. Mikuláš Balogh, projektová kancelária
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Roľnícka 2
Košice
Slovenská republika
Právna forma iné - živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 37296591
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mikuláš
Priezvisko Balogh , Ing.
Funkcia projektant

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Košice I
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 29
Košice
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31944515
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Lacko, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 01.08.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť