Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo
Evidenčné číslo SprO/491/22
Číslo spisu v registr. SprO/491/22
Predmet zmluvy Zhotovenie kvalifikovaného odhadu nákladov na rekonštrukciu, investičnú štúdiu a energetický audit budovy Okresného súdu Rožňava
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 6000 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Rožňava

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) APRO, s.r.o. Trebišov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.R.Štefánika 68/11
075 01 Trebišov
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Košice I
IČO 31716270
DIČ/DRČ 2020507478
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ján
Priezvisko Staš, Ing.
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Rožňava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie 1.mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165930
DIČ/DRČ 2020954276
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Marian
Priezvisko Tengely, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 27.07.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania S nízkou hodnotou
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť