Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy D O H O D A o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo SPR 45/2022
Číslo spisu v registr. SPR 45/2022
Predmet zmluvy použitie súkromného vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 4,50 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Pezinok

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Anton Lačný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bannícka 48
Pezinok
Slovenská republika
Právna forma iné - fyzická osoba
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Anton
Priezvisko Lačný
Funkcia vodič

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Pezinok
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.R. Štefánika 40
Pezinok
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 42128234
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Tomáš
Priezvisko Michálek
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 02.08.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť