Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
Evidenčné číslo Spr 203/22-2
Číslo spisu v registr. Spr 203/22
Predmet zmluvy záväzok správcu postúpiť na poverenú osobu právo uplatňovať a vymáhať pohľadávky štátu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Špecializovaný trestný súd

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská konsolidačná, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Cintorínska ul. 21
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35776005
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Denisa
Priezvisko Vargová
Funkcia člen predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Špecializovaný trestný súd
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Suvorovova 5/A
Pezinok
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30796130
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Ján
Priezvisko Hrubala
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.06.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť