Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi
Evidenčné číslo 1SprV/446/2022
Číslo spisu v registr. 1SprV/446/2022
Predmet zmluvy plnenie úloh technika požiarnej ochrany
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1440 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Trnava

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Oboril s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Chovateľská cesta 8060/2/A
Trnava 917 01
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 50588711
DIČ/DRČ 2120388006
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Oboril
Funkcia poskytovateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR - Okresný súd Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 49
917 83 Trnava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 165719
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Igor
Priezvisko Malý JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 20.06.2022
Deň súhlasu 20.06.2022
Dátum účinnosti 23.06.2022
Dátum skončenia platnosti 30.06.2025
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť