Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo
Evidenčné číslo Spr 494/22.
Číslo spisu v registr. Spr 494/22
Predmet zmluvy Vyprázdňovanie bezpečnostných a separačných nádob a likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách - skartácia dokumentov
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 158,40 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Topoľčany

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pohranická ulica 271/27
Malý Lapáš
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45539197
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Andrej
Priezvisko Jahnátek, Ing.
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Topoľčany
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám. M. R. Štefánika 2238/55
Topoľčany
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165697
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Renáta
Priezvisko Mihalíková, JUDr.
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 21.06.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania S nízkou hodnotou
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť