Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva na vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob
Evidenčné číslo Spr 255/22
Číslo spisu v registr. Spr 255/22
Predmet zmluvy Vývoz zložiek triedeného odpadu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 26 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Zvolen

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Marius Pedersen, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Opatovská 1735
Trenčín
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34115901
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jozef
Priezvisko Pivka
Funkcia riaditeľ prevádzky

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Zvolen
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby J. Kozáčeka 19
Zvolen
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165832
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Mariana
Priezvisko Philadelphyová
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 20.06.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť