Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Cestovné poistenie EUROTRAVEL
Evidenčné číslo Spr 77/22-2
Číslo spisu v registr. Spr 77/22-2
Predmet zmluvy cestovné poistenie
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 11,62 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Špecializovaný trestný súd

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Komunálna poisťovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štefánikova 17
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31595545
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Adriana
Priezvisko Berežná
Funkcia zástupca

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Špecializovaný trestný súd
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Suvorovova 5/A
Pezinok
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30796130
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Ján
Priezvisko Hrubala
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 21.06.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť