Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo 1SprO 896/2022
Číslo spisu v registr. 12/896/2022
Predmet zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 80 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ JUDr. Harangozo

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 22
Prešov
SR
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17068410
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Anna
Priezvisko JUDr. Kovaľová
Funkcia predsedníčka KS

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) JUDr. Harangozo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.Nešpora
Prešov
SR
Právna forma iné - FO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Radovan
Priezvisko Harangozo
Funkcia sudca

Iné

Dátum uzavretia 17.06.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 21.06.2022
Dátum skončenia platnosti 22.06.2022
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť