Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o prenájme bezpečnostnej schránky a skladovaní vecí
Evidenčné číslo ÚpSZM/Z/24 /2022
Číslo spisu v registr. ÚpSZM/029/2022
Predmet zmluvy úprava vzťahov súvisiacich s prenájmom a skladovaním vecí v bezpečnostnej schránke
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 288,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Úrad pre správu zaisteného majetku

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Všeobecná úverová banka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mlynské nivy 1
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31320155
DIČ/DRČ 2020411811
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Alžbeta
Priezvisko Suranovská
Funkcia klientsky pracovník

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Úrad pre správu zaisteného majetku
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 2906/12
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 53803175
DIČ/DRČ 2121495596
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Ján
Priezvisko Kmeť, PhD.
Funkcia riaditeľ

Iné

Dátum uzavretia 11.05.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti 31.12.2022
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť