Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Kolektívna zmluva
Evidenčné číslo OS BN Spr 312/22
Číslo spisu v registr. OS BN Spr 312/22
Predmet zmluvy Kolektívna zmluva medzi Okresným súdom Bánovce nad Bebravou a Základnou organizáciou OZ OZJ v SR pri Okresnom súde Bánovce nad Bebravou na rok 2022
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 13146,73 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Základná organizácia OZ ZVJ v SR pri OS Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hollého 3
Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 42025516
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Monika
Priezvisko Sitáriková, JUDr.
Funkcia poverená plnením úloh predsedu súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Základná organizácia OZP pri OS Bánovce nad Bebravou
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hollého 3
Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika
Právna forma občianske združenie -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30804078
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Monika
Priezvisko Kordošová, JUDr.
Funkcia predsedníčka ZO OZ v SR

Iné

Dátum uzavretia 03.05.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť