Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Agreement for conducting a bilateral activity
Evidenčné číslo MS/36/2021-180
Číslo spisu v registr. MS/36/2021-180
Predmet zmluvy The project applicant submitted a project application within the calls for project applications, announced by the Office of the Government of the Slovak Republic, as the program administrator for program no. PA16, Good Governance (hereinafter referred to as "Program Administrator"). The project application was approved by the program administrator and the project was registered under no. GGCPP002.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 10000 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Norwegian Courts Administration

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Norwegian Courts Administration
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Dronningens gate 2
Trondheim 701I
Kingdom of Norway
Právna forma iné - -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 98419579
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mr Iwar
Priezvisko Arnstad
Funkcia Head of International Secretariat

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mária
Priezvisko Mgr. Kolíková
Funkcia ministerka spravodlivosti SR

Iné

Dátum uzavretia 13.08.2021
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť