Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku


Obchodný vestník: /
Dátum zverejnenia: dňa   od do
Kapitola:
Typ podania:
Obchodné meno/ Meno a priezvisko: IČO:
Číslo zverejnenia v OV:
Sídlo/Bydlisko:
Fulltext: ?

Vyhľadávanie je plne funkčné od OV:140/2011


#Typ podaniaDátum zverejneniaKapitola OVSubjektObchodný vestník 
1 Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb05.03.2024Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmovOrava v pohybe o. z. 46/2024 Detail
2 Oznámenia správcov05.03.2024Konkurzy a reštrukturalizácieSzakolci Štefan 46/2024 Detail
3 Oznámenia správcov05.03.2024Konkurzy a reštrukturalizácieSzakolci Štefan 46/2024 Detail
4 Upovedomenia a výzvy exekútorov05.03.2024Upovedomenia a výzvy exekútorovJUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD. (Roman Štefanka, konateľ MMH, s.r.o.) 46/2024 Detail
5 Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb05.03.2024Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmovGENKIKAN FIGHT ACADEMY 46/2024 Detail
6 Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie 05.03.2024Zníženie základného imaniaQUANT EQUITY j.s.a. 46/2024 Detail
7 Oznámenia správcov05.03.2024Konkurzy a reštrukturalizácieTurták Stanislav 46/2024 Detail
8 Oznámenia správcov05.03.2024Konkurzy a reštrukturalizácieTurták Stanislav 46/2024 Detail
9 Oznámenia správcov05.03.2024Konkurzy a reštrukturalizácieTurták Stanislav 46/2024 Detail
10 Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb05.03.2024Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmovNeurologický spolok Kramáre 46/2024 Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: