Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb
Evidenčné číslo Spr/3462/2013
Číslo spisu v registr. Spr/3462/2013
Predmet zmluvy zmluva o elektronických komunikáciách s O2
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1272,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Mestský súd Bratislava II

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) O2 Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Einsteinova 24
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán Mestský súd Bratislava III
IČO 47259116
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Milan
Priezvisko Morávek
Funkcia riaditeľ predaja a služieb zákazníkom

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mestský súd Bratislava II
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Drieňová 5
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00039489
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Juraj
Priezvisko Richter Ing.
Funkcia správca budovy

Iné

Dátum uzavretia 18.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť