Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
Evidenčné číslo 1SprV/423/2022
Číslo spisu v registr. 1SprV/423/2022
Predmet zmluvy zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu objednávateľovi ako zamestnávateľovi v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 2880 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Trnava

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) ENSARA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štefánikova 6486/60A
Piešťany 921 01
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36788457
DIČ/DRČ SK2022390678
Číslo účtu SK98 0200 0000 0023 1402 4557
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jozef
Priezvisko Šimončič Ing.
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR - Okresný súd Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 49
917 83 Trnava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 165719
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Igor
Priezvisko Malý JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.06.2022
Deň súhlasu 22.06.2022
Dátum účinnosti 23.06.2022
Dátum skončenia platnosti 30.06.2025
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť