Obchodný vestník 94/2024 Zbierka listín Deň vydania: 16.05.2024
R045191
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť AL&JU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47563/N-Zbl, so sídlom: Buková ulica 1382/13, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 52 226 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť AP DEFENCE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24678/N-Zbl, so sídlom: Horný rad 19, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 746 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ARCHA Nitra, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10154/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 335/365, 949 05 Nitra, IČO: 56 153 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok_k zápisnici
Dátum doručenia: 16.04.2024
- dodatok_k podpisovým vzorom
Dátum doručenia: 16.04.2024
- vyhlásenie správcu vkladu -Zmena_obchodneho_mena_
Dátum doručenia: 16.04.2024
- ŽO - zmena 9669.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024
- Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024
- Stanovy družstva.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024
- Doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024

Spoločnosť ARONI spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40478/N-Zbl, so sídlom: Urbánkova 649/5, 949 01 Nitra, IČO: 50 244 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Artion Service, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51950/N-Zbl, so sídlom: Iža 577, 946 39 Iža, IČO: 53 183 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť AUTO.LAKE.TOW s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19956/N-Zbl, so sídlom: Železničná 2/4127 , 934 01 Levice, IČO: 36 780 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 22.04.2024
- oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.04.2024

Spoločnosť Baculák & Nagy Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63220/N-Zbl, so sídlom: G. Bethlena 4890/53, 940 02 Nové Zámky, IČO: 56 157 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zml.pdf
Dátum doručenia: 10.04.2024
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 3.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Podpisový vzor konateľa1.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Podpisový vzor konateľa 2.pdf
Dátum doručenia: 27.03.2024

Spoločnosť BORAX REAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39206/N-Zbl, so sídlom: Jazdecká 5231/11, 940 02 Nové Zámky, IČO: 34 143 904, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť BORAX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10728/N-Zbl, so sídlom: Jazdecká 5231/11, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 524 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť BRANKO, a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 33/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 184, 949 05 Nitra, IČO: 31 438 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1_BRANKO_zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- 2_BRANKO_listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- 3_BRANKO NITRA_zápisnica z MVZ.asice I.
Dátum doručenia: 02.05.2024
- 4_BRANKO NITRA_listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- 5_Zmluva o predaji podniku_BRANKO_BRANKO NITRA.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť BUKORTRANS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12390/N-Zbl, so sídlom: Zemné 689, 941 22 Zemné, IČO: 36 540 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica
Dátum doručenia: 17.04.2024
- Zápisnica I
Dátum doručenia: 17.04.2024
- SZ
Dátum doručenia: 15.04.2024
- ŽO
Dátum doručenia: 17.04.2024

Spoločnosť Carlson s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26861/N-Zbl, so sídlom: Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, IČO: 45 595 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť CEMA Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62313/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 742/159, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 47 704 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Corplex Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59195/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 3397, 947 03 Hurbanovo, IČO: 55 111 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 3_Corplex Slovakia_Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024

Spoločnosť COSMO ELECTRONICS EURO, spol. s r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39670/N-Zbl, so sídlom: Dolné Hony 29, 949 01 Nitra, IČO: 50 026 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie1spolocnika_zrusenie spolocnosti.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024
- COSMO_Konecna sprava a navrh na rozdel likv zostatku.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024
- COSMO_Rozhodnutie 1 spolocnika_1.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024
- Mimoriadna UZ_150424.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024
- Schválenie mimoriadne ÚZ
Dátum doručenia: 23.04.2024

Spoločnosť COUNSELOR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35892/N-Zbl, so sídlom: G. Bethlena 8, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 519 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Crane Innovate Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33703/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 47 032 120, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ KLING Slovensko sro.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Podpisovy vzor KLING Slovensko sro.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Dodatok c 2 k SZ KLING Slovensko sro.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Uplne znenie SZ KLING Slovensko sro.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť DAN Distribution, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28934/N-Zbl, so sídlom: Považská 18, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 162 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny 25.3.2024.asice
Dátum doručenia: 26.03.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka - oprava.asice
Dátum doručenia: 26.03.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.03.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 05.03.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 05.03.2024
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 05.03.2024

Spoločnosť DENIMARK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32168/N-Zbl, so sídlom: Veterná ulica 824/58, 943 54 Svodín, IČO: 46 766 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- Zakladatelska listina - UZ.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024

Spoločnosť DIAMOND CONSULT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26089/N-Zbl, so sídlom: Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, IČO: 45 366 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť DOPRAVA EU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51708/N-Zbl, so sídlom: Hontianska cesta 992/39, 936 01 Šahy, IČO: 53 162 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ
Dátum doručenia: 12.04.2024
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.04.2024

Spoločnosť DURAX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18022/N-Zbl, so sídlom: Jazdecká 5231/11, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 355 046, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť E-Habibi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54185/N-Zbl, so sídlom: Beniakova 407, 949 01 Nitra, IČO: 51 881 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 04.03.2024
- Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 29.02.2024
- E-habibi_pozvánka.asice
Dátum doručenia: 04.03.2024
- E-habibi_listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 04.03.2024

Spoločnosť Electric Care s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62899/N-Zbl, so sídlom: Lipová ulica 179/51, 951 07 Čechynce, IČO: 56 137 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.03.2024

Spoločnosť EQUITY CHILD, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27643/N-Zbl, so sídlom: ul. SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 45 891 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024
- Zakladateľská listina spoločnosti k 27.02.2024.asice
Dátum doručenia: 21.03.2024

Spoločnosť ESAM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25112/N-Zbl, so sídlom: Choča 101, 951 76 Choča, IČO: 44 927 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť E-Tech. Int. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60604/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 519 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska zmluva-E-Tech Int.asice
Dátum doručenia: 12.04.2024
- Podpisovy vzor
Dátum doručenia: 12.04.2024
- Zapisnica z VZ-MKT trade.asice
Dátum doručenia: 12.04.2024

Spoločnosť EUROPA GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36111/N-Zbl, so sídlom: Hrušovany 133, 956 13 Hrušovany, IČO: 47 583 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica-VZ.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- listina-prítomní-VZ.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- spoločenská-zmluva.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- zoznam spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024

Spoločnosť EVELE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25919/N-Zbl, so sídlom: Mudroňova 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 385 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločneskej zmluvy spoločnosti AGRIX Topoľčany, s.r.o. v znení dodatku č. 1 až dodatku č. 7.asice
Dátum doručenia: 14.03.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti AGRIX Topoľčany, s.r.o. .asice
Dátum doručenia: 14.03.2024

Spoločnosť FANG - Dent, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11449/N-Zbl, so sídlom: Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 531 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika_Fang Dent.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisovy vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť FINIT SLOVENSKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18439/N-Zbl, so sídlom: Čeladince 2, 956 16 Čeladince, IČO: 36 659 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- za´pisnica vz.asice
Dátum doručenia: 28.03.2024
- list pritomných
Dátum doručenia: 28.03.2024

Spoločnosť Freshcone s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50778/N-Zbl, so sídlom: Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 184 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnet exekútora
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť gämag s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39774/N-Zbl, so sídlom: Prievidzská 33, 946 17 Brestovec, IČO: 48 141 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- gämag - Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 20.03.2024
- gämag - Vzdanie sa funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 20.03.2024
- gämag - Zmluva o výkone funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 20.03.2024

Spoločnosť GútaNet Plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18592/N-Zbl, so sídlom: Remeselnícka 1055/1, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 672 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť HOME C s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63395/N-Zbl, so sídlom: Modrany 501, 946 33 Modrany, IČO: 56 266 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť HOTES, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25339/N-Zbl, so sídlom: Hokovce 197, 935 84 Hokovce, IČO: 44 943 920, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- HOTES_s._r._o._24040151_ZzVZ_01_signed.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť IMB Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55927/N-Zbl, so sídlom: Nitrianska Streda 55, 956 16 Nitrianska Streda, IČO: 50 437 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica so zasadnutia VZ IMP Consulting s.r.o..asice
Dátum doručenia: 23.04.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024

Spoločnosť JUPOS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17184/N-Zbl, so sídlom: P. Várdayho 4014/21, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35 959 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 26.04.2024
- JUPOS_rozhodnutie_jedin_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť K.M.A. Nitra, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36748/N-Zbl, so sídlom: Veľká Urbánková 770, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 47 628 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z mimoiadneho vlneho zhromazdenia, Prezencna listina.asice
Dátum doručenia: 20.02.2024
- Podpisovy vzor a vyhlasenie konatela.asice
Dátum doručenia: 26.02.2024
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 26.02.2024
- Zapisnica z mimoiadneho vlneho zhromazdenia, Prezencna listina.asice
Dátum doručenia: 20.02.2024

Spoločnosť KN - Car s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23780/N-Zbl, so sídlom: Bubnová 2784/4, 945 01 Komárno, IČO: 44 519 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica, Spol. zmluva KN-Car.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Rozhodnutie spol. KN-Car.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Podpisový vzor(3).asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Vzdanie sa funckie konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024

Spoločnosť KolByt, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10787/N-Zbl, so sídlom: Kostolné námestie 32, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 525 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Scan rozhodnutia jediného vlastníka 20240430.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Scan Súhlasu a podpisového vzoru Beke 20240430.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- uznesenia MsZ 385-2024 s podpisom.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť KupTax s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63041/N-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 662/61, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 56 133 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.03.2024
- ustanovenie konateľa Marek Herda.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024
- ustanovenie konateľa Ing. Vašková.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024

Spoločnosť L.S.M. Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41009/N-Zbl, so sídlom: Sokolníky 275, 951 46 Podhorany, IČO: 50 333 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť LAVERNA Services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38956/N-Zbl, so sídlom: Pečenice 105, 935 03 Pečenice, IČO: 36 851 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedcenie_LAVERNA_Services_-_02.05.2024_07_51_09_-_02.05.2024_07_51_29.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- rozhodnutie js.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť LenFin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62574/N-Zbl, so sídlom: Kláštorská 340/36, 949 01 Nitra, IČO: 56 030 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- MZV.asice
Dátum doručenia: 25.03.2024
- RJS.asice
Dátum doručenia: 08.03.2024
- ZL.asice
Dátum doručenia: 08.03.2024
- Osvedčenie o zápise sektora do NBS_LenFin s.r.o.asice
Dátum doručenia: 08.03.2024
- OsvedcenieSkuska 3.asice
Dátum doručenia: 08.03.2024
- OsvedcenieSkuska 1.asice
Dátum doručenia: 08.03.2024
- OsvedcenieSkuska (2).asice
Dátum doručenia: 08.03.2024

Spoločnosť Ľudmila Černá, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51531/N-Zbl, so sídlom: Južná 284/10, 949 01 Nitra, IČO: 36 850 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť M&R MIX, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51752/N-Zbl, so sídlom: Nové Sady 209, 951 24 Nové Sady, IČO: 53 160 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť M.G. & group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25192/N-Zbl, so sídlom: Rožná 12, 945 01 Komárno, IČO: 44 918 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024
- MG - ZL úplné znenie 06.03.2024.asice
Dátum doručenia: 06.03.2024
- ROZHODNUTIE.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024

Spoločnosť Marika Slovensko, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11596/N-Zbl, so sídlom: Bátorove Kosihy 838, Bátorove Kosihy, IČO: 35 754 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 10_Zakladatelska_listina_UZ.asice
Dátum doručenia: 02.04.2024
- 3_Zakladatelska_listina_NZ.asice
Dátum doručenia: 02.04.2024
- 1_VZ_rozhodnbutie.asice
Dátum doručenia: 02.04.2024

Spoločnosť MM Construct, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41655/N-Zbl, so sídlom: Mierová 138, 946 03 Komárno, IČO: 50 510 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MMH EXCLUSIVE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44251/N-Zbl, so sídlom: Višňová 2428/16, 949 01 Nitra, IČO: 51 138 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakl_listina_uz.asice
Dátum doručenia: 12.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.04.2024

Spoločnosť nala5 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46028/N-Zbl, so sídlom: Pávia 6/12, 945 01 Komárno, IČO: 51 777 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť NITRANET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11711/N-Zbl, so sídlom: Hornočermánska 55, 949 01 Nitra, IČO: 36 534 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z Valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť OILERS Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25842/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 341 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 08.04.2024

Spoločnosť Potery M&M - STAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42287/N-Zbl, so sídlom: Rastislavova 4349 /6, 949 01 Nitra, IČO: 50 651 790, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Print Life Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31780/N-Zbl, so sídlom: Jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 239 158, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.05.2024
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť Profivodárne s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21491/N-Zbl, so sídlom: Žilinská 123/24, 949 01 Nitra, IČO: 43 950 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽL.asice
Dátum doručenia: 28.03.2024
- 2. Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 28.03.2024
- 3. Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 28.03.2024
- 4. Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 28.03.2024

Spoločnosť QUALITY PLUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46442/N-Zbl, so sídlom: J. Kráľa 1298/12, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 922 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ.asice
Dátum doručenia: 05.03.2024
- VZ.asice
Dátum doručenia: 05.03.2024

Spoločnosť REAL – KOMPLEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54259/N-Zbl, so sídlom: Andovská 1761/69, 940 01 Nové Zámky, IČO: 53 607 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 02.04.2024
- REAL_KOMPLEX_rozhodnutie_jedin_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 15.04.2024

Spoločnosť Rezidencia pod Borinou s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51936/N-Zbl, so sídlom: Farská 9, 949 01 Nitra, IČO: 53 193 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rezidencia pod Borinou_PL.pdf.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Rezidencia pod Borinou_SZ_UZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- ZAPIS_VZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- POZV.pdf.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť Rosema s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55315/N-Zbl, so sídlom: Pri Studničke 4016/25, 949 07 Nitra, IČO: 53 248 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Rovale s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46042/N-Zbl, so sídlom: Petőfiho 106, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 810 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 07.03.2024
- Uplneznenie.asice
Dátum doručenia: 07.03.2024
- Zapisnica z valzhrom.asice
Dátum doručenia: 07.03.2024

Spoločnosť SBD GAUDIUM, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10153/N-Zbl, so sídlom: Wolkerova 3107/1, 940 66 Nové Zámky, IČO: 56 127 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- Stanovy družstva.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- Doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- podpisový vzor Koločíková.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- podpisový vzor Uhrík.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 18.03.2024

Spoločnosť SCS TRUST a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10582/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 782 950, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spol.asice
Dátum doručenia: 19.03.2024
- Podpisovyvzorkonatela.asice
Dátum doručenia: 19.03.2024
- Uplne znenie.asice
Dátum doručenia: 19.03.2024

Spoločnosť SECRET E s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63396/N-Zbl, so sídlom: Modrany 501, 946 33 Modrany, IČO: 56 266 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť SPIRIT RENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22524/N-Zbl, so sídlom: Gazdovská ul. 21/49, 945 01 Komárno, IČO: 44 228 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Sweet-home s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50615/N-Zbl, so sídlom: Pražské námestie 2222/24, 946 03 Kolárovo, IČO: 52 919 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 36/N-Zbl, so sídlom: kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 34 003 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výpis z OR
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Rozhodnutie
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Výpis zo zasadnutia
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Výpis zo zasadnutia I.
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť Štrkopiesky M&M - STAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38143/N-Zbl, so sídlom: Rastislavova 4349 /6, 949 01 Nitra, IČO: 47 980 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť TH PLUS spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47822/N-Zbl, so sídlom: Streďanská 2536/43, 955 03 Topoľčany, IČO: 52 296 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spoločníka.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 17.04.2024

Spoločnosť TNSG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48825/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 539 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z VZ-TNSG.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024
- Spolocenska zmluva-TNSG.asice
Dátum doručenia: 11.03.2024

Spoločnosť TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39505/N-Zbl, so sídlom: Krajcárova ulička 1314, 943 52 Mužla, IČO: 48 323 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhod. jed. spoločníka.asice
Dátum doručenia: 20.03.2024
- Dodatok č. 1.asice
Dátum doručenia: 20.03.2024
- Zakl. listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 20.03.2024

Spoločnosť Tvárenie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62898/N-Zbl, so sídlom: Muštová ul. 6278/17, 934 01 Levice, IČO: 56 144 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.03.2024
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- Suhlas ustanovenie prokuristu.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- Suhlas s ustanovenim do funkcie.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024

Spoločnosť TZB technik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46696/N-Zbl, so sídlom: Šalgovská 1044/80, 951 15 Mojmírovce, IČO: 51 977 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Utopia Global s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60879/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 482/6A, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 608 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 18.03.2024
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 18.03.2024

Spoločnosť VINAX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50224/N-Zbl, so sídlom: Pri Dobrotke 81/A, 949 01 Nitra, IČO: 52 878 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024
- VINAX s. r. o. - Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024

Spoločnosť Vivaro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61596/N-Zbl, so sídlom: Námestie Kossutha 3087/124, 945 01 Komárno, IČO: 55 819 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica z VZ vivaro.asice
Dátum doručenia: 15.03.2024
- podpisový vzor -listina konateľa dudics.asice
Dátum doručenia: 15.03.2024
- Zakladateľská listina- vivaro.asice
Dátum doručenia: 15.03.2024

Spoločnosť VRP Trading s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57453/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 243, 943 41 Nová Vieska, IČO: 54 601 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 26.02.2024
- podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 26.02.2024
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 26.02.2024

Spoločnosť Webnotion s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38542/N-Zbl, so sídlom: Šúdolská 930/35A, 949 11 Nitra, IČO: 47 985 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Wienerberger s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2141/N-Zbl, so sídlom: Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisovy vzor_Wienerberger.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Rozhodnutie 1 spolocnika.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť Xarmen s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63397/N-Zbl, so sídlom: Hontianska Vrbica 245, 935 55 Hontianska Vrbica, IČO: 56 262 663, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť Zamida s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60320/N-Zbl, so sídlom: Podzáhradná ul. 68/62, 945 04 Komárno, IČO: 55 440 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 02.04.2024
- Nova Zivnost od 23 3 2024.asice
Dátum doručenia: 02.04.2024

Spoločnosť ZAYML SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41095/N-Zbl, so sídlom: Odbojárov 663, 955 01 Tovarníky, IČO: 47 744 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024

Spoločnosť ŽILÍKSTAV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37813/N-Zbl, so sídlom: Hrkovce 58, 936 01 Hrkovce, IČO: 47 495 235, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- VZ.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024
- ZL.asice
Dátum doručenia: 13.03.2024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1