Obchodný vestník 94/2024 Zbierka listín Deň vydania: 16.05.2024
R045190
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť A.Family s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19795/P-Zbl, so sídlom: Partizánska 3263/14, 058 01 Poprad, IČO: 43 993 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 5CbR/11/2021
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť ADF STYLL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26420/P-Zbl, so sídlom: Marka Čulena 14, 080 01 Prešov, IČO: 46 771 336, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť AGROFARMA KRUŽLOVÁ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19752/P-Zbl, so sídlom: Kružlová 125, 090 02 Kružlová, IČO: 44 009 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 4CbR/26/2022
Dátum doručenia: 14.03.2024

Spoločnosť AGROFARMA ŠEMETKOVCE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19759/P-Zbl, so sídlom: Šemetkovce 55, 090 03 Šemetkovce, IČO: 44 021 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 5CbR/26/2022
Dátum doručenia: 24.11.2023

Spoločnosť Alemaron s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47956/P-Zbl, so sídlom: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 56 262 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť BAJAN IT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24592/P-Zbl, so sídlom: Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 197 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť BFV, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14822/P-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 1584/20, 066 01 Humenné, IČO: 36 492 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 5CbR/57/2022
Dátum doručenia: 09.04.2024

Spoločnosť BHZ Steel, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24541/P-Zbl, so sídlom: Strojnícka 20, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, IČO: 46 206 787, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť BIO-BONA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40455/P-Zbl, so sídlom: Sabinovská 61, 080 01 Prešov, IČO: 53 120 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť BRABOSS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33275/P-Zbl, so sídlom: Kurimka 86, 090 16 Kurimka, IČO: 46 073 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť CENTRO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31885/P-Zbl, so sídlom: Astrová ulica 4486/4, 085 01 Bardejov, IČO: 48 299 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť CleanView Office s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47935/P-Zbl, so sídlom: Ľutina 192, 082 57 Ľutina, IČO: 56 244 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.04.2024
- osvedčenie
Dátum doručenia: 29.04.2024
- podpisovy vzor
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť Climex, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31352/P-Zbl, so sídlom: Kokošovce 25, 082 52 Kokošovce, IČO: 46 138 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Povrdenie o ukonceni podnikania
Dátum doručenia: 25.04.2024
- osvedčenie
Dátum doručenia: 25.04.2024
- osvedčenie
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť Clouding Services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37881/P-Zbl, so sídlom: Okružná 776/52, 058 01 Poprad, IČO: 52 253 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Creamont s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45912/P-Zbl, so sídlom: Pod Vinbargom 10A, 085 01 Bardejov, IČO: 55 455 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť CV STAV Export s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27395/P-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 35/42, 091 01 Stropkov, IČO: 46 999 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedine´ho spolocˇni´ka (1).asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Za´pisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Spolocˇenska´ zmluva - u´plne´ znenie.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť DALEMA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25067/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 270/90, 059 21 Svit, IČO: 46 414 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Daniel Rossario s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37640/P-Zbl, so sídlom: Stöcklova 4208/2A, 085 01 Bardejov, IČO: 52 123 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2CbR/9/2023
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť Dehal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30944/P-Zbl, so sídlom: Tarnov 104, 086 01 Tarnov, IČO: 47 892 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Osvedčenie
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť DENEA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14539/P-Zbl, so sídlom: Mirka Nešpora 24/4890, 080 01 Prešov, IČO: 36 489 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Denovate, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38552/P-Zbl, so sídlom: Golfová 8, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 52 442 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť DOMÉNA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10387/P-Zbl, so sídlom: Nový Smokovec 42, Atrium Hotel , 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31 399 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť ELEKTRIX, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20396/P-Zbl, so sídlom: Gutgeselova 4013/5, 085 01 Bardejov, IČO: 44 250 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť GM shop s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40797/P-Zbl, so sídlom: Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 53 220 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Green Art Shop, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28544/P-Zbl, so sídlom: Pustá Dolina 14046/13, 080 01 Prešov, IČO: 47 364 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť GREMIO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37210/P-Zbl, so sídlom: Astrová ulica 4486/4, 085 01 Bardejov, IČO: 52 014 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť HANČAK Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47934/P-Zbl, so sídlom: Chotča 184, 090 21 Chotča, IČO: 56 126 549, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- HANCAK Group - podpisový vzor.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Helpol Trans s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27602/P-Zbl, so sídlom: Pod Hájom 2401/10, 080 06 Ľubotice, IČO: 46 979 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť HEMI FROST s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39532/P-Zbl, so sídlom: Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník, IČO: 52 789 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2CbR/15/2021
Dátum doručenia: 17.04.2024

Spoločnosť HEXA Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41980/P-Zbl, so sídlom: Sabinovská 61, 080 01 Prešov, IČO: 53 268 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2CbR/20/2022
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť HOLZ-PRODUKT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13363/P-Zbl, so sídlom: Ruská Nová Ves 244, 080 05 Ruská Nová Ves, IČO: 36 478 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- HOLZ-PRODUKT - Zápisnica z VZ č. 1/2010
Dátum doručenia: 20.11.2010
- HOLZ-PRODUKT - Dodatok č. 3 k spol. zmluve
Dátum doručenia: 20.11.2010

Spoločnosť HOVEBA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18653/P-Zbl, so sídlom: Družstevná 267/10, 059 38 Štrba, IČO: 36 782 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie HOVEBA.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor Macková.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť htbx s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47931/P-Zbl, so sídlom: Sobotské námestie 1759/68, 058 01 Poprad, IČO: 56 246 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38880/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie Folie prokurista podpisane.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- prokura_ML_2.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť ICON NICO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41105/P-Zbl, so sídlom: Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník, IČO: 53 350 235, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2CbR/14/2021
Dátum doručenia: 17.04.2024

Spoločnosť IMA Mens s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41895/P-Zbl, so sídlom: Hrušková 15098/2, 080 01 Prešov, IČO: 53 530 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť IMMO VI., spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2684/P-Zbl, so sídlom: Petrovianska 1, 080 05 Prešov, IČO: 31 718 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- IMMO VI. - zápisnica z VZ.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.04.2024
- IMMO VI. - dodatok č. 7 k SZ.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.04.2024
- IMMO VI. - úplné znenie SZ.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.04.2024
- IMMO VI. - podpisový vzor pokúra.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.04.2024

Spoločnosť Impact Health&Care s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47933/P-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 6534/5, 080 01 Prešov, IČO: 56 237 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.05.2024
- osvedčenie
Dátum doručenia: 02.05.2024
- podpisovy vzor konatel
Dátum doručenia: 02.05.2024
- podpisovy vzor konatel
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť JSK Construction s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47932/P-Zbl, so sídlom: Malý Slivník 61, 082 67 Malý Slivník, IČO: 56 247 753, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- PVK.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Jully s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36695/P-Zbl, so sídlom: Staničná 1252/15, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51 832 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Jungle s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45816/P-Zbl, so sídlom: Kukučínova 2043/4, 069 01 Snina, IČO: 55 398 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zidzo_Zapisnica_signed.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- zidzo_Podpisovy_vzor_signed.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť K & K spol. s r.o., Stavebno-obchodná činnosť, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12277/P-Zbl, so sídlom: Veľký Lipník 24, 065 33 Veľký Lipník, IČO: 36 467 634, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2CbR/113/2018
Dátum doručenia: 23.07.2019

Spoločnosť Kadri Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47941/P-Zbl, so sídlom: Šuňava 154, 059 39 Šuňava, IČO: 56 257 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť Karči s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47436/P-Zbl, so sídlom: Mlynská 176/21, 059 04 Matiašovce, IČO: 56 080 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedine´ho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť KUPO - SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15697/P-Zbl, so sídlom: Tehelňa 2446, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 500 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Licencia
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť Loness, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43032/P-Zbl, so sídlom: Mirka Nešpora 7584/40A, 080 01 Prešov, IČO: 54 171 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť LUKY-Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13086/P-Zbl, so sídlom: Bažantia 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť LUMISO Trans s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47948/P-Zbl, so sídlom: Veľký Slavkov 1350, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 56 265 336, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť MČ SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47937/P-Zbl, so sídlom: Pod Kamennou baňou 4161/75, 080 01 Prešov, IČO: 56 220 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 30.04.2024
- osvedčenie
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Dodatok
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť MEDUX PP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32645/P-Zbl, so sídlom: Levočská 4729, 058 01 Poprad, IČO: 50 231 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.05.2024
- Uplne znenie ZL
Dátum doručenia: 08.05.2024
- Podpisovy vzor konatela
Dátum doručenia: 08.05.2024

Spoločnosť MGGASSP servis PO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38096/P-Zbl, so sídlom: Pionierska 824/9, 089 01 Svidník, IČO: 52 311 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.04.2024
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Osvedcenie
Dátum doručenia: 22.04.2024
- osvedčenie
Dátum doručenia: 22.04.2024

Spoločnosť MIMA SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32360/P-Zbl, so sídlom: Košická 2507/35, 066 01 Humenné, IČO: 50 145 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MJR, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30066/P-Zbl, so sídlom: Tulčík 407, 082 13 Tulčík, IČO: 47 667 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Negative Tunes, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37447/P-Zbl, so sídlom: Košarovce 110, 094 06 Košarovce, IČO: 52 103 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť NUPAG, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32026/P-Zbl, so sídlom: Mlynská 509, 059 42 Gerlachov, IČO: 36 868 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Orthoklinika, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39879/P-Zbl, so sídlom: Rhodyho 3690/3, 085 01 Bardejov, IČO: 52 962 393, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť PALETY PREŠOV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42684/P-Zbl, so sídlom: Bajzova 333/3A, 080 01 Haniska, IČO: 53 971 230, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť PJB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21676/P-Zbl, so sídlom: Lúčna 2324/2, 058 01 Poprad, IČO: 44 797 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2K/36/2023
Dátum doručenia: 16.04.2024

Spoločnosť PP-ORTO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41985/P-Zbl, so sídlom: Ludvíka Svobodu 2608/31, 058 01 Poprad, IČO: 53 700 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ProEx spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 586/P-Zbl, so sídlom: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 31 656 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2CbR/11/2022
Dátum doručenia: 17.04.2024

Spoločnosť RobCorp s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44555/P-Zbl, so sídlom: Kláštorská 3119/28, 085 01 Bardejov, IČO: 54 817 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ROSTA projekt, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47940/P-Zbl, so sídlom: Jelenia 5, 080 01 Prešov, IČO: 56 179 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Osvedčenie o živnostenskom podnikaní.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 10.04.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 10.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 10.04.2024

Spoločnosť SA-dent s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36015/P-Zbl, so sídlom: Marka Čulena 28, 080 01 Prešov, IČO: 51 467 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť SAPORA družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10203/P-Zbl, so sídlom: Na Tablách 14583/3, 080 06 Prešov, IČO: 56 244 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Stanovy družstva - úplné znenie
Dátum doručenia: 02.05.2024
- osvedčenie
Dátum doručenia: 02.05.2024
- pozvanka
Dátum doručenia: 02.05.2024
- poverenie na plnenie funkcie
Dátum doručenia: 02.05.2024
- podpisovy vzor
Dátum doručenia: 02.05.2024
- prihlaska
Dátum doručenia: 02.05.2024
- prihlaska
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť SatLan ISP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32270/P-Zbl, so sídlom: Koškovce 72, 067 12 Koškovce, IČO: 50 104 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10308/P-Zbl, so sídlom: Ždiar 670, 059 55 Ždiar, IČO: 36 506 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť SP ELMONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26191/P-Zbl, so sídlom: Družstevná 36, 080 06 Prešov, IČO: 46 691 006, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 4cbR/32/2022
Dátum doručenia: 26.03.2024

Spoločnosť SP PROMA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12686/P-Zbl, so sídlom: Jesenského 1700/64, 069 01 Snina, IČO: 36 471 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť STABAU PP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39665/P-Zbl, so sídlom: Grébova 4638/7, 058 01 Poprad, IČO: 52 886 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Strešné izolácie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29049/P-Zbl, so sídlom: Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 47 469 790, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť TORENT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38222/P-Zbl, so sídlom: Sabinovská 5062/61, 080 01 Prešov, IČO: 52 347 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 2CbR/21/2022
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť VER & KIR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16552/P-Zbl, so sídlom: Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 508 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie OS Prešov 4CbR/30/2021
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť VERONA SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17192/P-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 3932, 069 01 Snina, IČO: 36 514 829, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok
Dátum doručenia: 04.04.2024
- úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 04.04.2024
- rozhodnutia spoločníka
Dátum doručenia: 04.04.2024
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 04.04.2024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1