Obchodný vestník 94/2024 Zbierka listín Deň vydania: 16.05.2024
R045189
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť AGORDA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21192/T-Zbl, so sídlom: Zdravotnícka 593, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 43 856 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.05.2024

Spoločnosť ARCHEUS reality Trnava s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51298/T-Zbl, so sídlom: Malženice 224, 919 29 Malženice, IČO: 54 512 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť BIONIS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18637/T-Zbl, so sídlom: JAS 939, 924 01 Galanta, IČO: 36 517 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Laura Zaťková
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť B-mont SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34190/T-Zbl, so sídlom: Ducové 128, 922 21 Ducové, IČO: 47 723 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Bradlo servis, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46604/T-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany, IČO: 53 045 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť CASA FELICE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56754/T-Zbl, so sídlom: Čigérska 1 1833/24, 921 01 Dunajská Streda, IČO: 56 258 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť DAGIE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56755/T-Zbl, so sídlom: Ulica Pekárska 172/26, 917 01 Trnava, IČO: 56 236 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť DAREKON, k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 10120/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov z 25.4.2024
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov z 25.4.2024
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť DEFO Light s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21140/T-Zbl, so sídlom: Bratislavská 919, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 43 852 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 23.04.2024
Dátum doručenia: 24.04.2024
- Listina prítomných na VZ 23.04.2024
Dátum doručenia: 24.04.2024
- Podpisový vzor konateľa György Farkas
Dátum doručenia: 24.04.2024
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 24.04.2024

Spoločnosť Drecha-stolarstvo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50688/T-Zbl, so sídlom: Námestie Andreja Hlinku 33, 919 43 Cífer, IČO: 54 330 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Ing. Pavel Šarmír
Dátum doručenia: 08.05.2024

Spoločnosť EK Kukla, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30921/T-Zbl, so sídlom: Vinohrady nad Váhom 614, 925 55 Vinohrady nad Váhom, IČO: 46 968 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť EK-Fin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40240/T-Zbl, so sídlom: Strážovská 611/29, 922 03 Vrbové, IČO: 50 935 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ENVIRONEXT j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 21/T-Zbl, so sídlom: Coburgova 82, 917 02 Trnava, IČO: 54 287 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť EuroRud, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26494/T-Zbl, so sídlom: Pivovarská 2628/12, 926 01 Sereď, IČO: 45 890 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.05.2024
- Podpisový vzor konteľa Rudolf Bilka
Dátum doručenia: 11.05.2024

Spoločnosť Fourteen Corp., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49818/T-Zbl, so sídlom: Sikenička 232, 943 59 Sikenička, IČO: 54 003 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor konateľa László Őri
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť GAGA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16959/T-Zbl, so sídlom: Pódafa 310, 929 01 Povoda, IČO: 36 270 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 10.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Attila Sidó
Dátum doručenia: 10.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť GPV Austria Cable GmbH, organizačná zložka Slovensko, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 10163/T-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1187/1A, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, IČO: 44 651 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie zriaďovateľa OZ
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor vedúceho OZ Bc. Ladislav Hangya
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor prokuristu OS Dipl. Ing. Peter Korobov
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť HPM, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19212/T-Zbl, so sídlom: Lúčna 52, 917 05 Trnava, IČO: 36 698 644, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.1.2024
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť HURTA Architects, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33838/T-Zbl, so sídlom: 8. mája 1922/114, 926 01 Sereď, IČO: 47 571 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Jafera Agency s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56118/T-Zbl, so sídlom: Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 55 918 832, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 11.4.2024
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Zoltán Kabai
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť JATO trans s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37325/T-Zbl, so sídlom: Sadová 621, 905 01 Senica, IČO: 50 225 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Jespera agency s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55636/T-Zbl, so sídlom: Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 55 874 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 19.4.2024
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Martin Valek
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Tomáš Pospíšil
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť K.V.S. Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50351/T-Zbl, so sídlom: Dolná 75/64, 922 05 Chtelnica, IČO: 54 220 246, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť KAMBEN STONE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56748/T-Zbl, so sídlom: Nová 248/6, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 56 238 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Filip Benedikovič
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť KaPo REAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37066/T-Zbl, so sídlom: 6. apríla 361/20, 922 03 Vrbové, IČO: 50 170 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Kardelen s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54665/T-Zbl, so sídlom: Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa, IČO: 55 636 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť KLIMEŠCENTRUM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54519/T-Zbl, so sídlom: Radlinského 521/10, 920 01 Hlohovec, IČO: 55 576 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 7.5.2024
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Peter Lavor
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Latin s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42057/T-Zbl, so sídlom: Gombotášska 172/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 663 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť LITTLE KINGDOM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38308/T-Zbl, so sídlom: Sídl. Hanza 308/19, 924 01 Galanta, IČO: 50 458 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť LuViMA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50200/T-Zbl, so sídlom: Jeruzalemská 9230/26, 917 01 Trnava, IČO: 54 162 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MALIKOIL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22048/T-Zbl, so sídlom: Červenej armády 241, 906 32 Jablonica, IČO: 44 198 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Miroslav Moravčík
Dátum doručenia: 11.05.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 11.05.2024
- Zápisnica z MVZ z 23.04.2024
Dátum doručenia: 11.05.2024

Spoločnosť MOVS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28902/T-Zbl, so sídlom: Zelená ulica 440/18, 922 10 Trebatice, IČO: 46 553 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Zápisnica z VZ č. 1/2024 z 03.04.2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť MS Clinic s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56742/T-Zbl, so sídlom: Vážska 3563/7, 921 01 Piešťany, IČO: 56 244 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Lyudmyla Bas
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť NOECTA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56030/T-Zbl, so sídlom: ulica Halenárska 415/10, 917 01 Trnava, IČO: 55 918 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 2.5.2024
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Attiláné Gyurászovics
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť PARADIGMA Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18171/T-Zbl, so sídlom: Javorová 2137/6, 931 01 Šamorín, IČO: 36 282 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Močenok, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10061/T-Zbl, so sídlom: Nitrianska 1232/50, 951 31 Močenok, IČO: 00 198 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica č. 4 zo zasadnutia predstavenstva z 30.4.2024
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Pozvánka
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Uznesenie z rokovania NČS z 26.4.2024 o 13:30 hod.
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Zápisnica z NČS z 26.4.2024 o 13:30 hod. s prezenčnou listinou
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Ing. Mária Blehová
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Ing. Jozef Chrenko
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Ing. Ivan Hambalek
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor člena predstavenstva Milan Gier
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor člena predstavenstva Jozef Pápay
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor predsedu družstva Ing. Štefan Bleho
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Prefektus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52468/T-Zbl, so sídlom: Bodíky 99, 930 31 Bodíky, IČO: 54 863 112, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Silvia Vencelová
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Prievaly JP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56749/T-Zbl, so sídlom: Boleráz 691, 919 08 Boleráz, IČO: 55 908 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Podpisový vzor konateľa Bc. Jana Nováková
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Public Opinion International s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54929/T-Zbl, so sídlom: Bratislavská 264, 908 01 Kúty, IČO: 46 554 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2023 - 12/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2023 - 12/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť PW Logistics Slovakia s.r.o., r. s. p., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23584/T-Zbl, so sídlom: Vŕbová 2746/12, 924 01 Galanta, IČO: 44 714 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť RENTER SLOVAKIA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 670/T-Zbl, so sídlom: Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 109 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 06.05.2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Reštrukturalizácie, k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 10095/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 47 238 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov z 25.4.2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť REVERSE Corporation s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56743/T-Zbl, so sídlom: Pastuchovská 3903, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 56 231 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Ivan Hílek
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť Scorentino Group SE, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 12075/T-Zbl, so sídlom: Strojárenská 8800/1B, 917 02 Trnava, IČO: 53 544 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 289/2024, Nz 11060/2024, NCRls 11397/2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor člena správnej rady Bc. Róbert Hustý
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor člena správnej rady Tereza Mašlanková
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Vzdanie sa funkcie predsedu/člena správnej rady Tomáš Krč
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť SILMAR-TT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14876/T-Zbl, so sídlom: Pri Kalvárii 16, 917 01 Trnava, IČO: 36 260 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť SILVIA spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15901/T-Zbl, so sídlom: Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa, IČO: 31 419 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 26.4.2024
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Zápisnica z VZ z 24.4.2024
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť SLOVAK REALITY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55217/T-Zbl, so sídlom: Ulica Štefana Moyzesa 7739/2E, 917 01 Trnava, IČO: 55 818 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Super zoo Veterina, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50410/T-Zbl, so sídlom: Ulica Vicenzy 2057/22, 931 01 Šamorín, IČO: 51 313 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 2.5.2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor konateľa MVDr. Dagmar Zähringer, Ph.D.
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor koanteľa Luboš Rejchrt
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Tomins s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56744/T-Zbl, so sídlom: Mestský Majer 999/23, 931 01 Šamorín, IČO: 56 255 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor konateľa Ing. Tomáš Koller
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Top Vita, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56741/T-Zbl, so sídlom: Pod Párovcami 5236/145, 921 01 Piešťany, IČO: 56 246 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť UNIVERA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26015/T-Zbl, so sídlom: Dlhá n/Váhom 412, 927 05 Dlhá n/Váhom, IČO: 45 309 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť V&V TRADE SLOVENSKO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51953/T-Zbl, so sídlom: Esterházyovcov 1595/16, 924 01 Galanta, IČO: 53 661 257, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Velba HS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32535/T-Zbl, so sídlom: Váhovská cesta 755, 925 63 Dolná Streda, IČO: 47 384 468, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica č. 01/2024 z VZ z 01.02.2024
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť VELBA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11508/T-Zbl, so sídlom: Váhovská cesta 755, 925 63 Dolná Streda, IČO: 36 232 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Wolfdesign s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29823/T-Zbl, so sídlom: Unín 406, 908 46 Unín, IČO: 46 768 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť zuzana.hada s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30327/T-Zbl, so sídlom: Dojč 403, 906 02 Dojč, IČO: 46 885 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.05.2024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1