Obchodný vestník 94/2024 Zbierka listín Deň vydania: 16.05.2024
R045188
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť 1decore, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30817/R-Zbl, so sídlom: Nám. Mieru 597/1, 958 01 Partizánske, IČO: 47 879 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor likvidátora
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť AGROSLUŽBY Ladomirová s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42854/R-Zbl, so sídlom: Hunkovce 60, 090 03 Hunkovce, IČO: 54 253 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor prokuristu
Dátum doručenia: 24.04.2024

Spoločnosť Altcam Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20602/R-Zbl, so sídlom: Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava, IČO: 36 688 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníkov
Dátum doručenia: 02.05.2024
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť AM PARK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46988/R-Zbl, so sídlom: Tatranská 300/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 56 263 937, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu - 2.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť APIS Plastic Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16560/R-Zbl, so sídlom: Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 352 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť Audio Specialties a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10775/R-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 53 020 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 05.04.2024
- Podpisový vzor 1.
Dátum doručenia: 05.04.2024
- Podpisový vzor 2.
Dátum doručenia: 05.04.2024
- Podpisový vzor 3.
Dátum doručenia: 05.04.2024

Spoločnosť BM CREATIVE MEDIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38683/R-Zbl, so sídlom: Červený Kameň 291, 018 56 Červený Kameň, IČO: 52 515 516, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 29.04.2024
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť BN Auto s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27971/R-Zbl, so sídlom: Školská 768/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 956 026, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ+prez.listina
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť D. IRIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2906/R-Zbl, so sídlom: Záhumenská 171/15, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 31 621 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť DieCastInnova, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24361/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1197/20, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 46 122 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Dodatok č. 01/2024.
Dátum doručenia: 29.04.2024
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť DILEMA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14215/R-Zbl, so sídlom: Dolné Srnie 474, 916 41 Dolné Srnie, IČO: 35 712 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Dobrotina s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16238/R-Zbl, so sídlom: Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 349 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť DYNASTAR ADV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42743/R-Zbl, so sídlom: Čerešňová 2865/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 53 018 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 29.04.2024
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť EduHome s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46964/R-Zbl, so sídlom: Kostolná-Záriečie 8, 913 04 Kostolná-Záriečie, IČO: 56 230 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť Ekonóm Trenčín, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23900/R-Zbl, so sídlom: Kňažské 545/3, 911 06 Trenčín - Zablatie, IČO: 45 960 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť EL-TECH, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20580/R-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 341 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Zápisnica z VZ + prezenčná listina
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť ENERGY 5, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33017/R-Zbl, so sídlom: Turecká 2248/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 847 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.05.2024
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť ESOP ITIS Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43263/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 54 459 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.05.2024
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť FlipMax, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45475/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 55 037 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Podpisový vzor - Jana Chlumecká
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Podpisový vzor prokuristu
Dátum doručenia: 12.04.2024

Spoločnosť GastroMix s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36521/R-Zbl, so sídlom: Nitrianska cesta 99, 958 01 Partizánske, IČO: 51 722 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 3 k ZL
Dátum doručenia: 27.04.2024
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.04.2024
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 27.04.2024

Spoločnosť HAVIKEL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32065/R-Zbl, so sídlom: Vrchteplá 50, 017 05 Vrchteplá, IČO: 48 304 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.05.2024
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 04.05.2024

Spoločnosť hellscorp s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32763/R-Zbl, so sídlom: Malá Čausa 316, 971 01 Prievidza, IČO: 50 217 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť HROMADA FAMILY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43014/R-Zbl, so sídlom: Prievidzská 33, 972 01 Bojnice, IČO: 54 321 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť CHIRANA Medical, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10282/R-Zbl, so sídlom: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57 , 916 01 Stará Turá, IČO: 36 322 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného akcionára
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť Insea, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34002/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 6972, 911 01 Trenčín, IČO: 35 782 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenia OS Trenčín č.k. 40CbR/94/2022-14, 20
Dátum doručenia: 07.03.2024

Spoločnosť JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3102/R-Zbl, so sídlom: Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 31 633 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 30.04.2024
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Jozef Bíro, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46874/R-Zbl, so sídlom: Dedovec 1871/389, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 56 208 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť KANAPA spol. s r.o. v konkurze, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18690/R-Zbl, so sídlom: Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenia OS Trenčín č.k. 38K/23/2013-20, 28
Dátum doručenia: 27.03.2024

Spoločnosť KONEKTA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1273/R-Zbl, so sídlom: Dukelská 1219/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 147 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 22.04.2024

Spoločnosť L´FORCE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36266/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 2838, 911 05 Trenčín, IČO: 51 655 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť L-RENT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22830/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 726, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45 483 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť M&LGroup, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29197/R-Zbl, so sídlom: Častkovce 412, 916 27 Častkovce, IČO: 47 445 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenia OS Trenčín č.k. 40CbR/88/2022-19, 26
Dátum doručenia: 07.03.2024

Spoločnosť MAGE company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29825/R-Zbl, so sídlom: Prieložky 485/34, 972 11 Lazany, IČO: 47 595 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Martin OTTO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41514/R-Zbl, so sídlom: Generála Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske, IČO: 53 643 968, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MASTRA - MEDIC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15117/R-Zbl, so sídlom: Izbická 1556/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 339 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MB_Builder s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25761/R-Zbl, so sídlom: Horná Súča 329, 913 33 Horná Súča, IČO: 46 548 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Výpis zo živnostenského registra
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť MEDICO PLUS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20962/R-Zbl, so sídlom: Dlhé Nivy 682/70, 019 01 Ilava, IČO: 44 474 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 19.04.2024

Spoločnosť MEDIUM-MED, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18063/R-Zbl, so sídlom: J. Kráľa 1656/41, 972 01 Bojnice, IČO: 36 807 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 29.04.2024
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť MOTOŠROT, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12589/R-Zbl, so sídlom: Svinná 17, 913 24 Svinná, IČO: 36 317 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2024 - 03/2024 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2024 - 03/2024 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MP Officium, s. r. o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27773/R-Zbl, so sídlom: Hliny 2560/235, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 47 046 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 24.04.2024
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 24.04.2024

Spoločnosť Nogema s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42347/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 336/1, 049 16 Jelšava, IČO: 54 017 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 01.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 01.05.2024
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 01.05.2024

Spoločnosť Novabay s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19234/R-Zbl, so sídlom: Malinovského 1152/4, 958 06 Partizánske, IČO: 36 815 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 15.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.04.2024
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.04.2024

Spoločnosť OKOV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28364/R-Zbl, so sídlom: A. Stodolu 166/7, 971 01 Prievidza, IČO: 47 206 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť OLIN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35850/R-Zbl, so sídlom: Slavnica 98, 018 54 Slavnica, IČO: 51 256 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť PedMar, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26833/R-Zbl, so sídlom: Rybany 386, 956 36 Rybany, IČO: 46 806 652, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Polygroup s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21366/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 1261/80, 914 41 Nemšová, IČO: 44 631 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť PSK Construktion s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44021/R-Zbl, so sídlom: Nimnica 406, 020 71 Nimnica, IČO: 54 806 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť PUMED, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22001/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Stankovce 400, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 44 910 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o predaji časti podniku
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť RECKON s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19438/R-Zbl, so sídlom: Nedanovce 2, 958 43 Nedanovce, IČO: 35 962 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť RENTALCLEAN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40143/R-Zbl, so sídlom: Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín, IČO: 52 241 858, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenia OS Trenčín č.k. 40CbR/80/2022-12, 18
Dátum doručenia: 07.03.2024

Spoločnosť Róbert Jurík s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16618/R-Zbl, so sídlom: Pravenec 463, 972 16 Pravenec, IČO: 36 352 934, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.04.2024
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 18.04.2024
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 18.04.2024

Spoločnosť S & T Performance, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28245/R-Zbl, so sídlom: Bzince pod Javorinou 1138, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 47 179 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť SA Property, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44561/R-Zbl, so sídlom: Pod Zábrehom 1577/47, 020 01 Púchov, IČO: 55 048 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 18.04.2024
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 18.04.2024

Spoločnosť SBS Alfa a Omega, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34051/R-Zbl, so sídlom: Kmeťova 1288/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 646 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.04.2024

Spoločnosť SINOVA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12626/R-Zbl, so sídlom: Čsl. armády 67/5, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 318 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť STREET CAFFE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41179/R-Zbl, so sídlom: Ulica družby 70/12, 971 01 Prievidza, IČO: 53 444 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 28.03.2024
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 28.03.2024

Spoločnosť SUN RISE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44498/R-Zbl, so sídlom: Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín, IČO: 55 071 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť TIP-CAR SHOP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36549/R-Zbl, so sídlom: Cesta poľnohospodárov 20, 971 01 Prievidza, IČO: 51 734 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť TOWER Reality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44876/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 137/8, 911 01 Trenčín, IČO: 55 200 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť TREMED s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31756/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Stankovce 400, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 48 204 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o predaji časti podniku
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť VH Trading s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28408/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 159, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 47 222 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZOZNAM MAJETKU
Dátum doručenia: 12.05.2024
- Zoznam prihlásených pohľadávok
Dátum doručenia: 12.05.2024

Spoločnosť VYJA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42000/R-Zbl, so sídlom: Clementisova 663/4, 911 01 Trenčín, IČO: 53 826 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť ZTS - ŠPECIÁL, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10089/R-Zbl, so sídlom: Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 302 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného akcionára
Dátum doručenia: 25.04.2024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1