Obchodný vestník 94/2024 Zbierka listín Deň vydania: 16.05.2024
R045187
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť ANDESA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85054/L-Zbl, so sídlom: Novoť 485, 029 55 Novoť, IČO: 56 219 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť ASSET TREATMENT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79165/L-Zbl, so sídlom: Snežnica 398, 023 32 Snežnica, IČO: 54 445 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť B. I. M. SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62299/L-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina, IČO: 47 726 385, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Baltech Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82149/L-Zbl, so sídlom: Záborského 443/9, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 55 459 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Zakladatelska_listina_Baltech.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť Bojnice Invest, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85018/L-Zbl, so sídlom: Sad SNP 670/4, 010 01 Žilina, IČO: 56 255 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Podpisový vzor konateľa, ktorým sa preukazuje podpis oprávnenej osoby, ktorá bude konať v mene spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť BRISBUILDING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73654/L-Zbl, so sídlom: Jasenovská 1000, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 52 798 542, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Budwin s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85032/L-Zbl, so sídlom: Jančova 1923/15, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 56 259 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.asice
Dátum doručenia: 21.04.2024
- Podpisový vzor konateľa, ktorým sa preukazuje podpis oprávnenej osoby, ktorá bude konať v mene spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 21.04.2024

Spoločnosť Central, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10918/L-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 817 604, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zap. central as.pdf.asice
Dátum doručenia: 29.03.2024

Spoločnosť CESTNÉ - STROJE, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 11021/L-Zbl, so sídlom: Komenského 2624/44, 010 01 Žilina, IČO: 36 464 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- notarska zapisnica.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024

Spoločnosť COMPik, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55180/L-Zbl, so sídlom: Lenčova 8995/2, 010 01 Žilina, IČO: 46 226 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZMVZ.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť CPG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10777/L-Zbl, so sídlom: Komenského 2627/36, 010 01 Žilina, IČO: 36 376 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Cubi s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85049/L-Zbl, so sídlom: Vyšný koniec 661/95, 029 42 Bobrov, IČO: 56 255 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 04.05.2024
- podpisovy vzor Cubinek.asice
Dátum doručenia: 04.05.2024
- podpisovy vzor Cubinkova.asice
Dátum doručenia: 04.05.2024

Spoločnosť DB Production s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76553/L-Zbl, so sídlom: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 53 599 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť devo, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71186/L-Zbl, so sídlom: Družstevná 771, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 054 004, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 20240425_Zapisnica z VZ (devo).asice
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť DRVEX SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85036/L-Zbl, so sídlom: Bytčická 89, 010 09 Žilina, IČO: 56 247 532, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Elami dizajn s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70215/L-Zbl, so sídlom: SNP 1197/30, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51 711 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisovy vzor mm.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- podpisovy vzor vk.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Zakladatelska listina - SCHZ.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Zakladatelska listina - UZ.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- listina pritomnych.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- zakladatelska listina UZ z 09.05.2024.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- zapisnica z valneho zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť ELSTAV ZA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68798/L-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 645/21, 010 04 Žilina, IČO: 48 289 043, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť enarchstudio s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79897/L-Zbl, so sídlom: Vitanová 438, 027 12 Vitanová, IČO: 54 626 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenské oprávnenie
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Spolocenska zmluva.pdf.asice
Dátum doručenia: 22.04.2024
- Zapisnica z VZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 22.04.2024

Spoločnosť Famon, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13093/L-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ Famon s.r.o. - predaj casti podniku.asice
Dátum doručenia: 01.05.2024

Spoločnosť FLINGA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85030/L-Zbl, so sídlom: Vavrečka 593, 029 01 Vavrečka, IČO: 56 239 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Forest Services Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71653/L-Zbl, so sídlom: Rabčice 71, 029 45 Rabčice, IČO: 52 198 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť HappyPinky s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70279/L-Zbl, so sídlom: Chalúpkova 157/29, 022 04 Čadca, IČO: 48 260 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.05.2024

Spoločnosť HERECO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82370/L-Zbl, so sídlom: Thurzova 3449/5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 530 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť Ing. Roman Mračko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58330/L-Zbl, so sídlom: Horné Rakovce 1377/11, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 46 993 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Investpharm, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10902/L-Zbl, so sídlom: Trojičné námestie 188, 027 44 Tvrdošín, IČO: 50 542 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- notárska zápisnica.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- rozhodnutie SUKL.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť IP-LES,s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66678/L-Zbl, so sídlom: Ohradná ulica 504/8, 032 42 Pribylina, IČO: 50 593 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica (2).asice
Dátum doručenia: 22.04.2024

Spoločnosť J & P ADAMEC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17146/L-Zbl, so sídlom: Vysoká nad Kysucou 1121, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 36 439 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spoločenská zmluva zo dňa 9/2/2012 v znení dodatku č. 1
Dátum doručenia: 06.03.2012

Spoločnosť JAMKA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85037/L-Zbl, so sídlom: Východná 583, 032 32 Východná, IČO: 56 233 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Podpisový vzor konateľa 2.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť JUS Holding s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85059/L-Zbl, so sídlom: Závodná 970, 027 43 Nižná, IČO: 56 251 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť KaravanyDK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79704/L-Zbl, so sídlom: Beňovolehotská 2145/41, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 54 599 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spoločnika.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť Kongres Hotel Žilina s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84947/L-Zbl, so sídlom: Športová 568/2, 010 01 Žilina, IČO: 56 224 753, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Podpisový vzor Mihalik.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Podpisový vzor Michalek.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024

Spoločnosť KRR-STAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66008/L-Zbl, so sídlom: Kunstova 410, 029 43 Zubrohlava, IČO: 50 346 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť LINKER AGENCY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78680/L-Zbl, so sídlom: Makovického 8567/3A, 010 01 Žilina, IČO: 54 268 605, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapis VZ.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť Liptov Taxi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62551/L-Zbl, so sídlom: Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 236 336, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_spolocˇni´ka_Liptov_Taxi.asice
Dátum doručenia: 22.03.2024
- Podpisovy vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 22.03.2024
- Rozhodnutie_spolocˇni´ka_Liptov_Taxi.asice
Dátum doručenia: 22.03.2024
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 22.03.2024

Spoločnosť LIPTOVENTURE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74288/L-Zbl, so sídlom: Demänovská Dolina 95, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 52 977 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika-2.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- LIPTOVENTURE,_s._r._o._-_osvedcenie_-_25.04.2024_09_16_52_-_25.04.2024_09_17_49.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť LP exposystem, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17186/L-Zbl, so sídlom: Ul. SNP 1715, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 36 439 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- účtovná závierka 2006
Dátum doručenia: 03.05.2007

Spoločnosť LUKAVA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73571/L-Zbl, so sídlom: V. P. Tótha 64/14, 036 01 Martin, IČO: 52 760 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_jediného_spoločníka.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024

Spoločnosť LUKI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70422/L-Zbl, so sídlom: U Sihelníka 3349, 022 01 Čadca, IČO: 51 772 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné a nové znenie zakl. listiny.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- potvrdenie_Em_517729659008111_-_06.05.2024_08_14_01_-_06.05.2024_08_14_55.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť M.A.K.S. - Bet, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84806/L-Zbl, so sídlom: Mútne 41, 029 63 Mútne, IČO: 56 195 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Spoločenská zmluva - úz.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť MajSoft s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85073/L-Zbl, so sídlom: Eduarda Gašinca 3138/2, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO:   , uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka) - 2.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť MARTINS GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63168/L-Zbl, so sídlom: Na Straník 952/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 48 011 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Mašla, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63859/L-Zbl, so sídlom: Hričovské Podhradie 132, 013 41 Hričovské Podhradie, IČO: 48 182 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 06.05.2024
- podposovy_vzor_podpisany.pdf
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť MATI-creating s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84952/L-Zbl, so sídlom: Suvorovova 2796/18, 010 01 Žilina, IČO: 56 238 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.pdf
Dátum doručenia: 21.04.2024

Spoločnosť MB ElektroVision s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84385/L-Zbl, so sídlom: Námestie Martina Benku 6302/16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 56 096 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika.asice
Dátum doručenia: 24.04.2024
- Vyhlasenie konatela.asice
Dátum doručenia: 24.04.2024

Spoločnosť MBU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73822/L-Zbl, so sídlom: Rosina 1099, 013 22 Rosina, IČO: 52 844 579, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.04.2024
- Zakladateľská listina_MBU s.r.o...asice
Dátum doručenia: 24.04.2024

Spoločnosť MDBstav, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67623/L-Zbl, so sídlom: Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 847 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedine´ho spolocˇni´ka.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť Merinko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63420/L-Zbl, so sídlom: J. Tombora 1076/5, 010 07 Žilina, IČO: 48 073 580, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Živnostenské oprávnenie
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť Mini factory, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75803/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 1041/48, 036 01 Martin, IČO: 53 368 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ Mini factory.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Listina prítomných na VZ.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024

Spoločnosť MIPI2 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83634/L-Zbl, so sídlom: Bottova 37/5, 010 01 Žilina, IČO: 55 883 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.05.2024
- úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť MONABEL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20532/L-Zbl, so sídlom: Lietava 432, 013 18 Lietava, IČO: 44 141 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Mrija-Dream s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80116/L-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 722 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 21.04.2024
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 21.04.2024

Spoločnosť M-sys, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50281/L-Zbl, so sídlom: Za Dielom 549/11, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 44 426 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť NEWBIZ MT 02, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84964/L-Zbl, so sídlom: J.Martáka 15, 036 08 Martin, IČO: 56 183 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie na založenie spoločnosti
Dátum doručenia: 24.04.2024
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.03.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.03.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 28.03.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 28.03.2024

Spoločnosť Ortho Kasman, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84973/L-Zbl, so sídlom: Nádražná 573/38, 015 01 Rajec, IČO: 56 241 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť Panoráma.sk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85041/L-Zbl, so sídlom: Valachovej 1821/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 56 262 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.asice
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť Pius, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77863/L-Zbl, so sídlom: Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina, IČO: 53 744 918, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Potešenie.sk, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71394/L-Zbl, so sídlom: Hôrky 242, 010 04 Hôrky, IČO: 52 113 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Profi heating, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57393/L-Zbl, so sídlom: Nová 335, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 46 838 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie ŽR, Profi heating, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- SZ - úplné znenie, Profi heating, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Podpisový vzor konateľa, Profi heating, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Zápisnica z VZ (rozho. jed spol.) + PL, Profi heating, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť PUREHOME s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54765/L-Zbl, so sídlom: Ochodnica 220, 023 35 Ochodnica, IČO: 46 185 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Real invest SK Žilina, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51685/L-Zbl, so sídlom: Školská 812/29, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 44 916 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_449161329008297Real_invest_SK_Zilina_-_06.05.2024_09_09_53_-_06.05.2024_09_10_11.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Zápisnica a listina prítomých z MVZ 2.5.2024.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Úplné znenie Zakladateľskej lilstiny ku dňu 2.5.2024.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť ROYAL 17, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68378/L-Zbl, so sídlom: J. Hanulu 1714/15, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 895 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- živnostenský list.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka a Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.03.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.04.2024

Spoločnosť SecuNet s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85042/L-Zbl, so sídlom: Bottova 1149/16, 014 01 Bytča, IČO: 56 251 246, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť Security 7, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81229/L-Zbl, so sídlom: J. Ťatliaka 2052/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55 192 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úpl.znenie, Security 7, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 21.04.2024

Spoločnosť SIG Academy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65902/L-Zbl, so sídlom: Moyzesova 4319/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 315 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zoznam_majetku SIG Academy.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024
- zoznam_zavazkov SIG Academy.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024
- zmluvne_a-ine_prehlady SIG Academy.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť Sklady Martin, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63006/L-Zbl, so sídlom: Ulica E. T. Böhma 5, 036 08 Martin, IČO: 47 434 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.03.2024
- SPOLOCEN. ZMLUVA.asice
Dátum doručenia: 25.03.2024
- Rozhodnutie spolocnina.asice
Dátum doručenia: 25.03.2024
- RJ.asice
Dátum doručenia: 12.04.2024
- SZ.asice
Dátum doručenia: 12.04.2024

Spoločnosť SKVAD s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84951/L-Zbl, so sídlom: Stračia 266/9, 010 14 Žilina, IČO: 56 216 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- SKVAD-MS-podpis.vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024

Spoločnosť SODECIA Automotive Europe GmbH – organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 11944/L-Zbl, so sídlom: Staničná 1045, 952 12 Vráble, IČO: 56 237 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Rozhodnutie zahraničnej právnickej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 16.04.2024

Spoločnosť SRID1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70157/L-Zbl, so sídlom: Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 48 071 897, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť STARKAN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85072/L-Zbl, so sídlom: Žilinská cesta 1649/28, 034 01 Ružomberok, IČO: 56 262 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť STAVOSPOL, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 186/L-Zbl, so sídlom: Stred 530, 023 54 Turzovka, IČO: 30 223 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné a nové znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Súhlas s menovaním Dominik Suhrada.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Súhlas s menovaním Patrik Suhrada.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť Stredoslovenské elektrické revízie 9 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85060/L-Zbl, so sídlom: Kratinova 59, 036 01 Martin, IČO: 56 015 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť Stur-Bax s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85071/L-Zbl, so sídlom: Gustáva Nedobrého 138/4, 034 83 Bešeňová, IČO: 56 268 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť Šalung,družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10141/L-Zbl, so sídlom: Liptovská Kokava 77, 032 44 Liptovská Kokava, IČO: 50 257 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- stanovy družstva.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- zápisnica z členskej schôdze.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 03.05.2024
- Salung_osvedcenie_-_30.04.2024_10_46_09_-_30.04.2024_10_46_48 (1).asice
Dátum doručenia: 03.05.2024

Spoločnosť TARGETreal Banská Bystrica s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77144/L-Zbl, so sídlom: Jána Milca 789/9, 010 01 Žilina, IČO: 53 764 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dyres_Services_Zapisnica_MVZ.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024
- Dyres_Services_Uplne_znenie_spolocenskej_zmluvy.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024

Spoločnosť TERA TECHNIK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52945/L-Zbl, so sídlom: SNP 1200/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 569 924, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť THREE A Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65988/L-Zbl, so sídlom: Mateja Bela 8844/1D, 010 15 Žilina, IČO: 47 419 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť TILO SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17164/L-Zbl, so sídlom: Krásno nad Kysucou 292, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 36 439 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka k 28/2/07
Dátum doručenia: 05.11.2009

Spoločnosť TM Rental s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75160/L-Zbl, so sídlom: Obchodná 8985/5A, 010 08 Žilina, IČO: 53 114 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- TM constructions-SS-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- TM constructions-SS-Zakl. listina ÚZ.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- TM constructions-osv.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť uDOKTORA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85053/L-Zbl, so sídlom: Vyšná Boca 62, 032 34 Vyšná Boca, IČO: 56 249 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť UNITY trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77180/L-Zbl, so sídlom: Horná Skotňa 2856, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 53 782 607, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- UNITY_Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024
- UNITY_Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 02.05.2024

Spoločnosť UVEA OPTIKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11498/L-Zbl, so sídlom: Čachovský rad 21/3051, 038 61 Vrútky, IČO: 36 384 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- UVEA Optika_rozhodnutie JS_súhlas s prevodom OP.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- UVEA Optika_rozhodnutie JS_zmena konateľov (k 2.5. a 3.5.).asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor_UVEA Optika_Tomanová.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor_UVEA Optika_Krejsta.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť VATSTROJ, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55954/L-Zbl, so sídlom: Stročín 98, 089 01 Stročín, IČO: 46 509 429, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽL_Skalka.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Rozhod. jed. spoločníka_Skalka.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Zaklad. listina_Skalka.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- Vyhl. konateľa_Skalka.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť Vladimír Frnka VODO-UK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60641/L-Zbl, so sídlom: Nová ulica 432, 013 13 Konská, IČO: 47 452 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VF_rjs_rc.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024
- VF_zl.asice
Dátum doručenia: 23.04.2024

Spoločnosť Vladimír Kutlák s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75970/L-Zbl, so sídlom: Hlavná 247/152, 029 41 Klin, IČO: 53 406 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- potvrdenie_Em_534064358927443__Vladimir_Kutlak_s.r.o.__Potvrdenie_o_ukonceni_podnikania_-_29.02.2024_07_31_17_-_29.02.2024_07_33_11.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- dok_534064358927226__Vladimir_Kutlak_s.r.o.__OSVEDCENIE_-_29.02.2024_07_35_01_-_29.02.2024_07_50_44.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024

Spoločnosť VRTCO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66579/L-Zbl, so sídlom: Murgašová 1300/12, 010 01 Žilina, IČO: 50 569 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť VS Guard, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 981/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 31 580 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenské oprávnenie
Dátum doručenia: 18.04.2024
- VS_Guard_zapisnica_MVZ_rozsirenie_predmetov_podnikania.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024

Spoločnosť Wolmount s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81152/L-Zbl, so sídlom: Ondavská 1380/1, 010 01 Žilina, IČO: 55 122 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť XSTORE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85055/L-Zbl, so sídlom: A. Stodolu 5600/48, 036 01 Martin, IČO: 56 229 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor konateľov.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť ZHAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65060/L-Zbl, so sídlom: Sedmokráskova 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 188 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zhan-roz.j.spol..asice
Dátum doručenia: 15.04.2024
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.04.2024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1