Obchodný vestník 94/2024 Zbierka listín Deň vydania: 16.05.2024
R045186
Mestský súd Košice - Zbierka listín

Spoločnosť + AN CARGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53152/V-Zbl, so sídlom: SNP 233/123, 075 01 Trebišov, IČO: 54 307 945, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť AEMA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25520/V-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 1004/7, 040 01 Košice, IČO: 45 502 587, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZLasice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť ALFA REAL spol. s r.o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8629/V-Zbl, so sídlom: Moldavská č. 8, 040 00 Košice, IČO: 31 735 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ALLOGGIO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28868/V-Zbl, so sídlom: Teplická 265, 049 32 Štítnik, IČO: 46 419 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ALPEMA - SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51656/V-Zbl, so sídlom: Pažitná ulica 258/7, 076 02 Novosad, IČO: 50 172 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ROZHODNUTIE.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť ANTIFIRMA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38787/V-Zbl, so sídlom: Aténska 2616/8, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 50 219 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z VL a prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Vzdanie sa funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť ARNIKA Plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43146/V-Zbl, so sídlom: Pozdišovce 172, 072 01 Pozdišovce, IČO: 51 311 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Zápisnica z MVZ a listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť AXA WORK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19758/V-Zbl, so sídlom: Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 770 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Potvrdenie o vykonaní zápisu
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť Beta Cosmetics s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44538/V-Zbl, so sídlom: Ďurkov 402, 044 19 Ďurkov, IČO: 51 872 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť BMS Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59628/V-Zbl, so sídlom: Sokolovská 178/10, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 56 269 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť BROKER-REAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35802/V-Zbl, so sídlom: Seňa 30, 044 58 Seňa, IČO: 47 775 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.04.2024

Spoločnosť Bruňanský s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40942/V-Zbl, so sídlom: Tibavská 1568/49, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO: 50 750 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Centrum dražieb s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34476/V-Zbl, so sídlom: Jesenského 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 556 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Clean Service Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59621/V-Zbl, so sídlom: Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce, IČO: 56 232 756, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť CULTURELABS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59565/V-Zbl, so sídlom: Hronská 205/11, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 56 226 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť DISOL TECHNOLOGIES s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48075/V-Zbl, so sídlom: Garbiarska 1075/5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 868 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť EL - LEK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33366/V-Zbl, so sídlom: Povstania českého ľudu 6, 040 22 Košice, IČO: 47 408 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť EMGW, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56072/V-Zbl, so sídlom: Zámočnícka 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 240 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- LISTINA PRÍTOMNÝCH.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť EnBoost, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1819/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 2/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 816 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Enviro shop, j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 47/V-Zbl, so sídlom: Ortvaňová 430/51, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 55 496 903, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Zápisnica z VZ .asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Stanovy.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť ERTAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51615/V-Zbl, so sídlom: Petrovce nad Laborcom 103, 071 01 Petrovce nad Laborcom, IČO: 53 808 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť FINOVA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53422/V-Zbl, so sídlom: V. Nezvala 1759/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 390 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis z rokovania VZ.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť FRAMARIL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38806/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 14/5, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 50 202 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť G ProLife s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59603/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 56 245 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť GASTRO MLAD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26479/V-Zbl, so sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 45 895 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor prokuristu.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Gold Exspress s.r.o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55965/V-Zbl, so sídlom: Astrová 6116/6, 071 01 Michalovce, IČO: 55 177 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť H.U. Dioxidos s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44200/V-Zbl, so sídlom: Ďurkov 402, 044 19 Ďurkov, IČO: 51 745 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť HAMIN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36903/V-Zbl, so sídlom: Bocatiova 1104/22, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 049 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Hungary-Slovakia food transport s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58824/V-Zbl, so sídlom: Werferova 3782/6, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 923 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť CHIMERA GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34179/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 47 520 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku 2.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť IMPO TRANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53199/V-Zbl, so sídlom: Sokolovská 10, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 54 313 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Emvi s.r.o..pdf
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor - Dugasová.pdf
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť ING. EKONOMIKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25169/V-Zbl, so sídlom: Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 45 417 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť iSTOLÁRI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58314/V-Zbl, so sídlom: Považská 1970/40B, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 908 446, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Dodatok 1 k spoločenskej zmluve.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť JESINTER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59566/V-Zbl, so sídlom: Klimkovičova 19, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 56 230 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť KE-FreeTrans s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53948/V-Zbl, so sídlom: Pod Vodojemom 421/12, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 54 540 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť KELEK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42381/V-Zbl, so sídlom: Mliečna 234/11, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 51 131 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplne znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť KRUSA TRADING, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10042/V-Zbl, so sídlom: Východná 509/4, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO: 36 180 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť KV invest j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 25/V-Zbl, so sídlom: Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce, IČO: 53 068 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť LANAKO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30715/V-Zbl, so sídlom: Zemplínske Kopčany 87, 072 17 Zemplínske Kopčany, IČO: 46 797 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť LEGNEX SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40973/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7,, 044 43 Budimír, IČO: 50 699 393, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť LM Projekt s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42429/V-Zbl, so sídlom: Buzulucká 10, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 51 141 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť M.H.INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12685/V-Zbl, so sídlom: Užhorodská 6, 040 01 Košice, IČO: 36 466 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2003; Zápisnica z MVZ zo dňa 30.04.2004
Dátum doručenia: 10.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2004; Zápisnica z MVZ zo dňa 15.03.2005
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť M.H.INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12685/V-Zbl, so sídlom: Užhorodská 6, 040 01 Košice, IČO: 36 466 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 334/01, Nz 300/01 - prehlásenie o dodatku k ZL
Dátum doručenia: 08.01.2003
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.01.2003
- Účtovná závierka za rok 2001
Dátum doručenia: 08.01.2003
- Účtovná závierka za rok 2002; Zápisnica z MVZ zo dňa 30.12.2003
Dátum doručenia: 10.05.2005
- Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn.: 6 K 38/05-24
Dátum doručenia: 29.03.2006
- Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/6/2006
Dátum doručenia: 29.03.2006

Spoločnosť M+G trading s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46626/V-Zbl, so sídlom: Rovné 38, 090 16 Rovné, IČO: 52 482 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť M66 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59570/V-Zbl, so sídlom: Mäsiarska 500/66, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 56 231 318, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor Monika K..asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor Marek K..asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť MC Consultancy s.r.o. „v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47229/V-Zbl, so sídlom: Kurská 903/35, 040 22 Košice, IČO: 52 641 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024
- Zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť METER-STAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38722/V-Zbl, so sídlom: Jána Hollého 171/54, 071 01 Michalovce, IČO: 50 217 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MT Dental Tech s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59602/V-Zbl, so sídlom: Petrovova 327/2, 075 01 Trebišov, IČO: 56 251 068, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa 1.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa 2.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť MV FOUR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31510/V-Zbl, so sídlom: Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 46 941 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť NK TRADING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13541/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 38, 040 01 Košice, IČO: 36 216 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Vyhlásenie 1.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Vyhlásenie 2.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Vyhlásenie o splatení vkladov.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť OLEJ AGRO TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39229/V-Zbl, so sídlom: Vysoká nad Uhom 97, 072 14 Vysoká nad Uhom, IČO: 50 348 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Online SK s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48139/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 50, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 50 274 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku spoločnosti 10.05.2024.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024
- Základný zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť PaS auto s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38576/V-Zbl, so sídlom: Starozagorská 1392/41, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 50 189 417, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolončníka.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť PavLuk Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47213/V-Zbl, so sídlom: Topolianska 7002/68, 071 01 Michalovce, IČO: 52 631 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Monitus, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1558/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 56 216 785, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu ustanovujúcej schôdze družstva.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku 1.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku 2.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Vzor podpisu.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť PROFILES s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21602/V-Zbl, so sídlom: Slovinky 706, 053 40 Slovinky, IČO: 44 104 278, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2024 - 03/2024 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2024 - 03/2024 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť PROFIPLYN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42423/V-Zbl, so sídlom: Brutovce 80, 053 73 Brutovce, IČO: 51 147 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť PTE KE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45261/V-Zbl, so sídlom: Bauerova 10, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 52 123 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť RANČ Podlesok s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19646/V-Zbl, so sídlom: Podlesok 5, 053 15 Hrabušice, IČO: 36 763 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia a listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina o skončení funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina o ustanovení do funkcie konateľky.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť RBBS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27449/V-Zbl, so sídlom: Topásová 33, 040 11 Košice, IČO: 45 983 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Potvrdenie o vykonaní zápisu
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť REVIZAK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55930/V-Zbl, so sídlom: Amurská 1394/1, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 55 112 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Dodatok k zakladateľskej listine.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť RINTERVERSIONS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43489/V-Zbl, so sídlom: Hraničná 43, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 46 812 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Sabovčík s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50569/V-Zbl, so sídlom: Letná 56, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53 523 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Santherm s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54528/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 54 687 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť SERVIS AB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39430/V-Zbl, so sídlom: Hraničná 43, 040 01 Košice - mestská časť Barca, IČO: 48 276 693, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť SNP Capital Energy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55816/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 157 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Listina prítomných spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 09.05.2024

Spoločnosť SOLID COFFEE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44567/V-Zbl, so sídlom: Čapajevova 171/12, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 51 898 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Notárska zápisnica.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Speed Trade International s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53865/V-Zbl, so sídlom: Myslavská 397/251, 040 16 Košice - mestská časť Myslava, IČO: 54 518 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina v znení zmien - Speed Trade International s.r.o..pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka - 22.04.2024.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Podpisový vzor - Polyakov.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť SSH ENERGY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48051/V-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 1433, 075 01 Trebišov, IČO: 52 859 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť SUPRENT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58955/V-Zbl, so sídlom: Alejová 2, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 56 055 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania VZ.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Vyhlásenie o podpisovom vzore.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Dodatok k spoločenskej zmluve.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina prítomných spoločníkov na rokovaní VZ.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť TEN Consulting, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22644/V-Zbl, so sídlom: Skladná 38, 040 01 Košice, IČO: 44 456 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť TKV servis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50806/V-Zbl, so sídlom: Myslavská 245/190, 040 16 Košice - mestská časť Myslava, IČO: 53 553 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ a prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť TRADE City a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1274/V-Zbl, so sídlom: Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov, IČO: 36 575 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia a listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Účtovná závieraka.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Konečná správa.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť TREAT DART s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59601/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 2441/45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 56 242 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor 1.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- Podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť Uniprix, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23543/V-Zbl, so sídlom: Komenského 40, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 661 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia a listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť Uyanik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59627/V-Zbl, so sídlom: Werferova 3782/6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 56 239 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť VEMI TRADE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25734/V-Zbl, so sídlom: Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 45 559 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť VLADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15042/V-Zbl, so sídlom: Baštová 1, 040 01 Košice, IČO: 36 580 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Welding-Support EU-SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41744/V-Zbl, so sídlom: Sputniková 9, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 50 955 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť WRC SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42780/V-Zbl, so sídlom: Železničná 665, 049 51 Brzotín, IČO: 47 708 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024
- Zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 29.04.2024

Spoločnosť Yeu, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43491/V-Zbl, so sídlom: Húskova 1294/85, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 45 425 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť YVANN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53230/V-Zbl, so sídlom: Slobody 233/21, 040 01 Košice - mestská časť Západ, IČO: 54 323 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ZOOMZOOM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45955/V-Zbl, so sídlom: Súľovská 5806/9, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 52 293 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Spoločenská zmluva.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- Zápisnica o valnom zhromaždení (exe).pdf.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť ZRNCO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51432/V-Zbl, so sídlom: Opatovská cesta 10, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 53 764 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1