Obchodný vestník 94/2024 Zbierka listín Deň vydania: 16.05.2024
R045185
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť 2R Media, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14197/S-Zbl, so sídlom: Moskovská 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 43 939 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť 4.0 consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35381/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 000 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 10.05.2024

Spoločnosť AK Piliar s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38086/S-Zbl, so sídlom: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 915 816, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť ALFIL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22106/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 646 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_466465318235773_-_18.07.2022_13_24_24_-_18.07.2022_13_25_08.asice
Dátum doručenia: 18.07.2022
- REALITY PROPERTIES_Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 18.07.2022
- REALITY PROPERTIES_ZL_UZ.asice
Dátum doručenia: 18.07.2022
- REALITY PROPERTIES_Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- REALITY PROPERTIES_PVZ_konatel.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024
- REALITY PROPERTIES_ALFIL_SZ.asice
Dátum doručenia: 19.04.2024

Spoločnosť Anire s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44115/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 336/1, 049 16 Jelšava, IČO: 48 147 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť APEX - BKM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5239/S-Zbl, so sídlom: Malachovská 160, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 028 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie_zrusenie_povolenia.asice
Dátum doručenia: 17.04.2024
- zakladatelska_listina.asice
Dátum doručenia: 17.04.2024
- rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 17.04.2024

Spoločnosť ARIMATEA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35900/S-Zbl, so sídlom: Zliechovská ulica 1112/100, 018 64 Košeca, IČO: 52 200 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 01.05.2024
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 01.05.2024

Spoločnosť BABIMPEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33421/S-Zbl, so sídlom: Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 51 300 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť BE Comm, s.r.o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39254/S-Zbl, so sídlom: Krtíšska 192/30, 991 06 Záhorce, IČO: 53 147 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť CAMBIER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18222/S-Zbl, so sídlom: Dukelských Hrdinov 1/6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 946 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť CERTISIMA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26652/S-Zbl, so sídlom: Lučenská 402/69, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 686 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť CIPX-COMPANY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48676/S-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 56 105 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- nove_znenie_ZL_ezan.PDF.asice
Dátum doručenia: 25.04.2024
- osvedcenie živnostenské
Dátum doručenia: 25.04.2024
- podpisovy_vzor
Dátum doručenia: 25.04.2024
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.04.2024

Spoločnosť Copia Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25707/S-Zbl, so sídlom: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 529 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť DAN-RAK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35980/S-Zbl, so sídlom: Malohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52 229 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Dipont, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39811/S-Zbl, so sídlom: Trieda Hradca Králové 3949/10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 324 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť DOK Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45218/S-Zbl, so sídlom: Severná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 057 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- DOK Trade-MS-podpis.vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- DOK Trade-MS-rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024

Spoločnosť EK - SOFT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17919/S-Zbl, so sídlom: Cintorínska 19, 968 01 Nová Baňa, IČO: 45 463 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Elpo-SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37925/S-Zbl, so sídlom: Záhradná 339/3, 985 01 Kalinovo, IČO: 52 837 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť EMI Reality s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31784/S-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 2594/23, 962 21 Lieskovec, IČO: 50 805 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť euroEKON Brezno, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3111/S-Zbl, so sídlom: Cesta osloboditeľov 3804/19B, 977 03 Brezno, IČO: 31 639 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť EXPRESSTRANS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7130/S-Zbl, so sídlom: Sobôtka VII/34, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 048 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť FINEST TOBACCO INTERNATIONAL GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49189/S-Zbl, so sídlom: Vážska 3571/8, 921 01 Piešťany, IČO: 56 223 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť GAJARO TOUR, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49197/S-Zbl, so sídlom: P. Dobšinského 864/53, 050 01 Revúca, IČO: 56 218 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- podpisový vzor.PDF.pdf.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024

Spoločnosť Grey international, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28438/S-Zbl, so sídlom: Bystrický rad 85, 960 01 Zvolen, IČO: 48 258 504, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť H&Max, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23251/S-Zbl, so sídlom: J. A. Komenského 838/5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 881 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť Help people s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45888/S-Zbl, so sídlom: Boženy Nemcovej 653/7, 962 31 Sliač, IČO: 55 282 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Herbalist s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41269/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 1329/30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 752 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Hoka Asset Management s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42989/S-Zbl, so sídlom: Kukučínová 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 637 832, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť CHMN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37742/S-Zbl, so sídlom: Potočná 335/17, 974 01 Nemce, IČO: 52 786 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.04.2024
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.04.2024

Spoločnosť I.L.F., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31913/S-Zbl, so sídlom: Ďumbierska 4006/20, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 823 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť INFOCUS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10462/S-Zbl, so sídlom: SNP 133, 976 32 Badín, IČO: 36 638 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť INHYPE BEAUTY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40411/S-Zbl, so sídlom: Dolná 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 504 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť IQTHERMPLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16854/S-Zbl, so sídlom: Telgárt 30, 976 73 Telgárt, IČO: 44 898 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť JM Elektrik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34259/S-Zbl, so sídlom: Tatranská 6314/25, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 677 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť JRMR group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42225/S-Zbl, so sídlom: Športová 520/24, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 54 135 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- TIMBA-KR-podpis. vzor..asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- TIMBA-KR-zápisnica z VZ+prez.list.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024
- TIMBA-osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 16.04.2024

Spoločnosť Kanip s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48675/S-Zbl, so sídlom: Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 56 105 444, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024
- Zakladateľská listina úplne znenie.asice
Dátum doručenia: 07.05.2024

Spoločnosť KOR pene s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49290/S-Zbl, so sídlom: Fraňa Kráľa 1225/7, 977 01 Brezno, IČO: 56 263 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť KREMSTAL Development, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16014/S-Zbl, so sídlom: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 615 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť Lagarder, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17172/S-Zbl, so sídlom: Tajov 398, 976 34 Tajov, IČO: 45 231 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RJS_Lagarder.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024
- UZZL_Lagarder.asice
Dátum doručenia: 18.04.2024

Spoločnosť Malohontská lesná s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16212/S-Zbl, so sídlom: P. Šífrika 466, 980 61 Tisovec, IČO: 44 655 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť marchcello s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32111/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 3571/86, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 169 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť MAS Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25926/S-Zbl, so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 575 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PODPISOVY VZOR KONATELA.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- ROZHODNUTIE JED SPOL PREVOD OP A OSTATNE ZMENY.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- ROZHODNUTIE PER ROLLAM ZMENA ZL NA SZ.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- SPOLOČENSKA ZMLUVA NOVA.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť Mgr. Miroslav Svitka, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43209/S-Zbl, so sídlom: Majerský rad 672/73, 963 01 Krupina, IČO: 54 457 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MIHALFORST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44561/S-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 894/20, 962 12 Detva, IČO: 54 865 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť MM.Premium Cars s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49299/S-Zbl, so sídlom: Súdovce 114, 962 71 Súdovce, IČO: 56 260 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť MONOBAU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39701/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 248 512, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť MORAVIA WINE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22919/S-Zbl, so sídlom: Kopanice 2903, 963 01 Krupina, IČO: 46 833 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť MVB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39106/S-Zbl, so sídlom: Krahule 217, 967 01 Krahule, IČO: 53 141 253, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť NEW ID s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21400/S-Zbl, so sídlom: Stupy 11, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 477 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť OborudServis, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28085/S-Zbl, so sídlom: Moskovská 2337/26, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 153 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť P O I M E X s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10057/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 526, 991 26 Nenince, IČO: 36 634 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva-POIMEX s.r.o..asice
Dátum doručenia: 04.04.2024
- Zápisnica zo zasadnutia-POIMEX s.r.o..asice
Dátum doručenia: 04.04.2024

Spoločnosť PERUN SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30163/S-Zbl, so sídlom: 1. mája 131/20, 960 01 Zvolen, IČO: 50 402 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť PharmaComp - distribučná spoločnosť s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40029/S-Zbl, so sídlom: Ulica Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, IČO: 52 719 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- mlynarik podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 03.04.2024
- oslanec rozhodnutie jed. spoločníka.asice
Dátum doručenia: 03.04.2024
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 03.04.2024

Spoločnosť RO&KA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46967/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 526, 991 26 Nenince, IČO: 55 639 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva-RO&KA s.r.o..asice
Dátum doručenia: 04.04.2024
- Zápisnica zo sasadnutia-RO&KA s.r.o..asice
Dátum doručenia: 04.04.2024

Spoločnosť SALAMANDER COMPANY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37643/S-Zbl, so sídlom: Sásovská cesta 2953/38, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52 742 385, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2023 - 03/2024 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2023 - 03/2024 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Účtovná závierka za obdobie 04/2023 - 03/2024 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť samo-lepky.sk s.r.o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37949/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 832/3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52 832 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Sayrus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42701/S-Zbl, so sídlom: Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 278 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 12.04.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.04.2022

Spoločnosť ServiceProject s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33072/S-Zbl, so sídlom: J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 212 757, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť SKYPARK 146 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49085/S-Zbl, so sídlom: Mojš 215, 010 01 Mojš, IČO: 56 193 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 01.05.2024
- úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 01.05.2024
- vyhlásenie konateľa+ podpisový vzor
Dátum doručenia: 01.05.2024

Spoločnosť SW – 01, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32442/S-Zbl, so sídlom: Maloveská 68, 984 01 Lučenec, IČO: 47 553 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť TORVI TRADE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49043/S-Zbl, so sídlom: Biskupa Királya 2814/21, 945 01 Komárno, IČO: 56 173 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.03.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.03.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 26.03.2024
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 26.03.2024
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.04.2024
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.04.2024
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.04.2024
- uplne znenie zl.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024
- osvedcenie zivnosti.asice
Dátum doručenia: 30.04.2024

Spoločnosť TOVANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25265/S-Zbl, so sídlom: Magurská 6439/8, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 462 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Spoločnosť Ťuňtik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48988/S-Zbl, so sídlom: Tomášikova 13, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 55 324 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- tuntik2_rozhodnutie jediného spoločníka_signed.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- tuntik3_úz zakladateľská listina_signed.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť VERIEN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48866/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 1177, 945 01 Komárno, IČO: 56 156 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VERIEN_s.r.o._ZAPISNICA_o_zmene.asice
Dátum doručenia: 06.05.2024

Spoločnosť villajucha s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49300/S-Zbl, so sídlom: Mýto pod Ďumbierom 637, 976 44 Mýto pod Ďumbierom, IČO: 56 268 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024
- Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu - 2.asice
Dátum doručenia: 13.05.2024

Spoločnosť ZUNI Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30852/S-Zbl, so sídlom: Horný Tisovník 191, 962 75 Horný Tisovník, IČO: 50 601 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024
- Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 13.05.2024
Dátum uloženia v RÚZ: 12.05.2024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1