Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045014

OBCHODNÉ MENO: Správcovská SRH s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57988/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Kossutha 3087, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 54 805 333

DEŇ ZÁPISU: 06.08.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. 1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Administratívne služby

8. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Poskytovanie služieb osobného charakteru

11. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

14. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vojtech Madarász, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1402/6, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 24.04.1985, Deň vzniku funkcie: 06.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. PhDr. Peter Antal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského ul. 260/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 15.04.1980, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "prokurista". Prokurista je oprávnený vykonávať finančné transakcie bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FINANCIAL STRATEGIC MANAGEMENT SRH LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): The Round House Dormans Park Road 5, Názov obce: East Grinstead, PSČ: RH192EN , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 15452181

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Dr's Pyro Shop, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Kossutha 3087, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , IČO 55 005 462

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1