Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045018

OBCHODNÉ MENO: TRUCK COMPONENTS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53014/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kraskova 2, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 

IČO: 35 814 896

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť,

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Počítačové služby

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Výroba, regenerácia farbiacich kaziet pre tlačiarenské stroje a výpočtovú techniku

7. Vedenie účtovníctva

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Reklamné a marketingové služby

10. Prieskum trhu a verejnej mienky

11. Kuriérske služby

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bertalan Szentei, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rákoczi út 43, Názov obce: Nógrádsipek, PSČ: 3179 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 14.05.1970, Deň vzniku funkcie: 27.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ má právo konať samostatne v mene spoločnosti

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bertalan Szentei, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rákoczi út 43, Názov obce: Nógrádsipek, PSČ: 3179 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 14.05.1970

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.3.2001 v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 19.4.2001 v súlade s § 24, 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2001.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2003.

4. Výpoveď zmluvy o nájme jednej zariadenej izby v byte na Belinského 2, Bratislava uzatvorenej medzi Ing. A. Lenhardova a Ing. J. Soukupom a Ing. A. Bártom z 25.07.2003 - prenájom končí 01.07.2003.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2007.

6. Na Okresnom súde Nitra dňa 25.04.2024 začalo konanie o zrušenie spoločnosti, ktoré je vedené pod sp. zn. 23CbR/46/2024.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1