Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045009

OBCHODNÉ MENO: Pharmagal, spol. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 243/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 34 100 857

DEŇ ZÁPISU: 17.05.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie veterinárnych služieb spočívajúcich vo výrobe veterinárnych liečiv a výrobkov

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

5. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

6. vydavateľské činnosti

7. Prevádzkovanie výdajne stravy

8. Prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov

9. Prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia

10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

12. Vedenie účtovníctva

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Reklamné a marketingové služby

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

17. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - vo verejnej lekárni "Lekáreň HOMEO" s individuálnou prípravou liekov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Marián Dubaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bažantia 9, Názov obce: Nitra, Dátum narodenia: 10.07.1955, Deň vzniku funkcie: 17.05.1994

Meno a priezvisko: PhMr. Dana Dubajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bažantia 9, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 07.09.1954, Deň vzniku funkcie: 26.01.2006

Meno a priezvisko: PharmDr. Milan Dubaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 42A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 27.12.1977, Deň vzniku funkcie: 16.01.2024

Meno a priezvisko: Michal Dubaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 42B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 16.12.1981, Deň vzniku funkcie: 16.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene soločnosti každý samostatne vo všetkých záležitostiach.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PG- PHARMA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 35 968 451

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1994 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 679

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.5.1995 uzavretá medzi spoločníkmi. Stary spis: S.r.o. 679

3. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29.09.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

4. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 28.08.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1