Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045010

OBCHODNÉ MENO: Prington Leasreal, spol. s r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13130/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 10, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 546 542

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

3. reklamná činnosť a propagačná činnosť

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností

5. faktoring a forfaiting

6. leasing

7. podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb

8. správa nehnuteľností a majetku na základe honoráru alebo kontraktu

9. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom priemyselného tovaru

12. prenájom motorových vozidiel

13. prenájom dopravných prostriedkov

14. prenájom technológií a technického zariadenia

15. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

16. administratívne práce

17. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb

18. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom

19. prieskum trhu a verejnej mienky

20. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. čistiace a upratovacie služby

22. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Ján Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poničanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 94901 , Dátum narodenia: 08.02.1957, Deň vzniku funkcie: 28.02.2011

Meno a priezvisko: Mgr. Hilda Némethová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkoblahovská cesta 1002/45, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 929 001 , Dátum narodenia: 27.03.1957, Deň vzniku funkcie: 06.12.2016

Meno a priezvisko: PharmDr. Petra Haár Némethová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná cesta 930/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 00 , Dátum narodenia: 20.11.1984, Deň vzniku funkcie: 06.12.2016

Meno a priezvisko: PharmDr. Michal Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 28.07.1983, Deň vzniku funkcie: 06.12.2016

Meno a priezvisko: PharmDr. Daniel Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poničanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 26.07.1984, Deň vzniku funkcie: 06.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne. Pri písomných úkonoch koná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: APOT Invest s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 45 628 785

Výška vkladu:  132 776,000000 EUR, Rozsah splatenia:  132 776,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BHP plus s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 46 682 911

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 14.05.2024

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: PharmDr. Daniel Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poničanova 1016/5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 26.07.1984, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.11.2001 (not. záp. č. N 265/2001, NZ 258/2001) podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Základné imanie ku dňu 22.3.2002 splatené vo výške 200 000,- Sk.

2. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 17.10.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

3. Úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 160/2003, NZ 22162/2003 zo dňa 26.3.2003.

4. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.12.2016 o zlúčení spoločnosti BHP plus s.r.o. so sídlom Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 46 682 911 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 31723/N so spoločnosťou Prington Leasreal, spol. s r.o., so sídlom Farská 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 546 542 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13130/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 12.12.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 352/2016, Nz 55162/2016, NCRls 56153/2016 sa obchodná spoločnosť Prington Leasreal, spol. s r.o., so sídlom Farská 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 546 542 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13130/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BHP plus s.r.o. so sídlom Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 46 682 911 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 31723/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 28.01.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1