Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045013

OBCHODNÉ MENO: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39923/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 55, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 

IČO: 50 102 419

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. prevádzkovanie výdajne stravy

5. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

8. výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a jeho uvádzanie na trh

9. prevádzkovanie dohľadového pracoviska kamerového systému

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

12. čistiace a upratovacie služby

13. poskytovanie služieb osobného charakteru

14. prípravné práce k realizácii stavieb

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. prenájom hnuteľných vecí

18. informačná činnosť

19. vodoinštalatérstvo a kurenárstvo

20. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

22. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických

23. Murárstvo

24. zámočníctvo

25. Podnikanie v oblasti s nakladania z odpadom

26. poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

27. výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

28. výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

29. opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

30. výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

31. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

32. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

33. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

34. reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

35. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Adela Šinková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakovo 211, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 20.08.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Meno a priezvisko: Jozef Gonda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viničná 8, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 08.02.1978, Deň vzniku funkcie: 21.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Kalná nad Hronom, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 55, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , IČO 00 307 131

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Jaroslava Mészarošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29.augusta 131/25, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 17.06.1988, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Zuzana Švecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 95/53, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 30.06.1998, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Michal Zemánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 95/54, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 26.04.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca 

Obchodné meno/názov: Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 55, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , IČO 36 541 940

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1