Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045008

OBCHODNÉ MENO: OTS Energy s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42106/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levice 3688, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 50 564 773

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Fotografické služby

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Roman Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levice 3688, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 12.05.1969, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Roman Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levice 3688, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 12.05.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1