Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044994

OBCHODNÉ MENO: Haleon Levice, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47181/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 4-6, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 47 249 153

DEŇ ZÁPISU: 09.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. výroba kozmetických prípravkov,

3. výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov,

4. nákup a predaj v rámci voľnej ohlasovanej živnosti,

5. vedenie účtovníctva

6. poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. balenie označených spotrebiteľských balení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Renzo Codeca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tekovská ul. 2337/10, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 08.04.1963, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Písomnosti v mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoočnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: HALEON UK ENTERPRISES LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Building 5, First Floor, The Heights , Názov obce: Weybridge, Surrey, PSČ: KT13 0NY , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 11986381

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: HALEON UK TRADING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Building 5, First Floor, The Heights , Názov obce: Weybridge, Surrey, PSČ: KT13 0NY , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 09237643

Výška vkladu: 24 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 24 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 26.6.2013 do notárskej zápisnice N 360/2013, Nz 21599/2013, NCRls 22032/2013 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 662/2013, Nz 38647/2013, NCRls 39355/2013 zo dňa 29.10.2013.

3. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 632/2018, Nz 57059/2018, NCRls 57714/2018 spoločníka zo dňa 19.12.2018 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti de Miclén a.s. so sídlom Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, IČO: 47 249 153 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10480/N na spoločnosť de Miclén s.r.o., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú ku dňu 01.01.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1