Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045000

OBCHODNÉ MENO: LAGA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26404/N

SÍDLO:  Názov obce: Hrušovany 140, PSČ: 956 13 

IČO: 43 926 428

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetov podnikania

5. činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov

6. kancelárske a sekretárske služby

7. faktoring a forfaiting

8. organizovanie školení, kurzov a seminárov a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti

9. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

10. reklamná a propagačná činnosť

11. čistiace a upratovacie práce

12. Vedenie účtovníctva

13. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Lýdia Grežová, Bydlisko: Názov obce: Hrušovany 140, PSČ: 956 13 , Dátum narodenia: 20.06.1970, Deň vzniku funkcie: 11.03.2010

Meno a priezvisko: Jozef Dovičovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sila 142, Názov obce: Nové Sady, PSČ: 951 24 , Dátum narodenia: 15.05.1984, Deň vzniku funkcie: 18.04.2024

Meno a priezvisko: Marek Grežo, Bydlisko: Názov obce: Hrušovany 140, PSČ: 956 13 , Dátum narodenia: 15.01.1990, Deň vzniku funkcie: 18.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lýdia Grežová, Bydlisko: Názov obce: Hrušovany 140, PSČ: 956 13 , Dátum narodenia: 20.06.1970

Výška vkladu: 3 585,060000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 585,060000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Dovičovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sila 142, Názov obce: Nové Sady, PSČ: 951 24 , Dátum narodenia: 15.05.1984

Výška vkladu: 1 526,970000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 526,970000 EUR

Meno a priezvisko: Marek Grežo, Bydlisko: Názov obce: Hrušovany 140, PSČ: 956 13 , Dátum narodenia: 15.01.1990

Výška vkladu: 1 526,970000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 526,970000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1