Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045002

OBCHODNÉ MENO: Mgr. Róbert Kováč, advokát, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22344/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedlíkova 555/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 

IČO: 36 858 358

DEŇ ZÁPISU: 27.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Nora Kováčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedlíkova 555/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 30.06.1973, Deň vzniku funkcie: 03.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Nora Kováčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedlíkova 555/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 30.06.1973

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 14.05.2024

Vstup do likvidácie - popis: Ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Marián Dobiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípová 58/3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 29.07.1984, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v zmysle § 75b ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. V uvedenom rozsahu je likvidátor oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Likvidátor podpisuje v mene spoločnosti tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, dodatok označujúci funkciu a podpis

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1