Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R045001

OBCHODNÉ MENO: Mäkklaringen CE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19691/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Platanová alej 2451/20, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 758 795

DEŇ ZÁPISU: 02.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnosti

3. reklamná a propagačná činnosť

4. prieskum trhu a verejnej mienky

5. baliace činnosti

6. cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla

7. prevádzkovanie parkovísk motorových vozidiel

8. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

13. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Cibulka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 1602/22, Názov obce: Marcelová, PSČ: 946 32 , Dátum narodenia: 13.05.1977, Deň vzniku funkcie: 24.04.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Márta Grosch Cibulka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná cesta 2326/34, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.07.1970, Deň vzniku funkcie: 24.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Cibulka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 1602/22, Názov obce: Marcelová, PSČ: 946 32 , Dátum narodenia: 13.05.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Márta Grosch Cibulka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná cesta 2326/34, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.07.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1