Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044995

OBCHODNÉ MENO: Herb-Pharma Corporation s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15309/N

SÍDLO:  Názov obce: Veľké Ludince 404, PSČ: 935 65 

IČO: 36 565 016

DEŇ ZÁPISU: 20.10.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. výroba potravinárskych doplnkov

5. výroba kozmetických prípravkov

6. výroba základných látok pre výrobu farmaceutických výrobkov

7. reklamná činnosť

8. výroba zdravotníckych pomôcok mimo ortopedických

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. zadávanie klinického skúšania liečiv

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Michlo, Bydlisko: Názov obce: Veľké Ludince 405, PSČ: 935 65 , Dátum narodenia: 31.10.1958, Deň vzniku funkcie: 20.10.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, tým spôsobom , že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mária Molnárová, Bydlisko: Názov obce: Veľké Ludince 306, PSČ: 935 65 , Dátum narodenia: 29.06.1964, Deň vzniku funkcie: 10.05.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Herb-pharma AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Waldmannstrasse 6, Názov obce: Zürich, PSČ: 8001 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-110.284.905

Výška vkladu: 7 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 700,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1