Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044985

OBCHODNÉ MENO: AMV Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3457/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského č.2, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 00 616 931

DEŇ ZÁPISU: 14.11.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kovoobrábanie,

2. - výroba nástrojov,

3. - výroba strojov a zariadení,

4. - reklamné činnosti,

5. - sprostredkovanie obchodu so strojárskymi výrobkami a priemyselným tovarom,

6. - veľkoobchod s priemyselným tovarom,

7. - veľkoobchod so strojárskymi výrobkami,

8. - maloobchod s priemyselným tovarom,

9. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností

10. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností

11. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

12. maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností

13. kovovýroba

14. výroba výrobkov z neželezných kovov v rozsahu voľných živností

15. predaj výrobkov z neželezných kovov v rozsahu voľných živností

16. podnikateľské poradenstvo

17. vedenie účtovnej evidencie

18. výroba a spracovanie lampového oleja

19. povrchová úprava kovov

20. galvanizácia kovov

21. odlievanie neželezných kovov

22. mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe

23. mechanické úpravy antikorových a mosadzných výrobkov

24. prenájom strojov a zariadení

25. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software)

26. spracovanie údajov na počítači v rozshu voľných živností

27. technické testovanie, meranie a analýzy

28. baliace činnosti

29. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

30. upratovacie služby

31. prenájom automobilov

32. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

33. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

34. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

35. Prípravné práce k realizácii stavby

36. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb- konštrukcie pozemných stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Maroš Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 42, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 07.05.1971, Deň vzniku funkcie: 14.11.1991

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 46, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 02.11.1976, Deň vzniku funkcie: 04.03.2004

Meno a priezvisko: Miloš Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 42, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 07.07.1951, Deň vzniku funkcie: 04.03.2004

Meno a priezvisko: Eva Višňovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 42, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 09.10.1950, Deň vzniku funkcie: 04.03.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Maroš Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 42, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 07.05.1971

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 46, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 02.11.1976

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miloš Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 42, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 07.07.1951

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eva Višňovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 42, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 09.10.1950

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločník schválil Dodatok č.1, ktorým sa upravuje notárska zápisnica v zmysle zákona č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10907

2. Zakladateľská listina zo dňa 18.10.1991 bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 07.05.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..

3. Dodatok č. 3 zo dňa 12.7.1999 k zakladateľskej listine.

4. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 23.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1