Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044984

OBCHODNÉ MENO: AMBRA MEDIC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21992/N

SÍDLO:  Názov obce: Sokolce 24, PSČ: 946 17 

IČO: 44 048 564

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod, veľkoobchod

2. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

3. reklamná a propagačná činnosť

4. poskytovanie zdravotnej starostlivosti - prevádzka ambulancie všeobecného lekárstva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Soňa Abrhanová, Bydlisko: Názov obce: Sokolce 23, PSČ: 946 17 , Dátum narodenia: 18.06.1949, Deň vzniku funkcie: 09.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Soňa Abrhanová, Bydlisko: Názov obce: Sokolce 23, PSČ: 946 17 , Dátum narodenia: 18.06.1949

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1