Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044988

OBCHODNÉ MENO: CITY pub s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33544/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenská 8403/5, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 74 

IČO: 47 000 368

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Vedenie účtovníctva

6. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Kucharovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lécka 4400/9, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 61 , Dátum narodenia: 15.08.1967, Deň vzniku funkcie: 30.01.2013

Meno a priezvisko: Jarmila Schubertová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Bethlena 1119/18, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 76 , Dátum narodenia: 15.03.1964, Deň vzniku funkcie: 30.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Kucharovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lécka 4400/9, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 61 , Dátum narodenia: 15.08.1967

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 400,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jarmila Schubertová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Bethlena 1119/18, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 76 , Dátum narodenia: 15.03.1964

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 800,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 03.04.2024

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 28.10.2023 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 31CbR/67/2023.

2. Okresný súd Nitra uznesením č. k. 31CbR/67/2023 – 14 zo 27.02.2024, právoplatným dňa 03.04.2024, rozhodol podľa § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti CITY pub s.r.o., sídlo Kasárenská 8403/5, 940 74 Nové Zámky, IČO: 47 000 368.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1