Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044993

OBCHODNÉ MENO: GAS TARAS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52286/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piesková 1568, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 

IČO: 53 287 991

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Izolatérstvo

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s hmotnosťou nad 3,5 t

9. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

10. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

17. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

18. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

19. Kovoobrábanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Taras Yavorskyy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 825/49, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 08.03.1984, Deň vzniku funkcie: 15.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti pripojením svojho podpisu k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Taras Yavorskyy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 825/49, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 08.03.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1