Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044986

OBCHODNÉ MENO: AUNOIA Pharma s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59936/N

SÍDLO:  Názov obce: Žirany 876, PSČ: 951 74 

IČO: 55 325 751

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Vedenie účtovníctva

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

8. Faktoring a forfaiting

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

22. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Sámel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1816/51, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 11.09.1975, Deň vzniku funkcie: 08.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AUNOIA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 1995, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 51 220 555

Výška vkladu: 1 125,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 125,000000 EUR

Obchodné meno/názov: AUNOIA Corporation a. s., Sídlo: Názov obce: Žirany 876, PSČ: 951 74 , IČO 56 069 561

Výška vkladu: 6 375,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 375,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1