Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044980

OBCHODNÉ MENO: ADIVIT Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60374/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 55 446 167

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

3. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Boris Žitný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 08.07.1979, Deň vzniku funkcie: 17.05.2023

Meno a priezvisko: Ing. František Žitný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 428/18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 20.09.1952, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Boris Žitný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 428/18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 08.07.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1