Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044982

OBCHODNÉ MENO: AGRO PK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36798/N

SÍDLO:  Názov obce: Sikenička 175, PSČ: 943 59 

IČO: 47 655 267

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Skladovanie

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Poľnohospodárska prvovýroba

14. Rastlinná výroba

15. Živočíšna výroba

16. Poľovníctvo

17. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavol Svoren, Bydlisko: Názov obce: Sikenička 175, PSČ: 943 59 , Dátum narodenia: 10.04.1964, Deň vzniku funkcie: 01.02.2014

Meno a priezvisko: Emőke Rochna, Bydlisko: Názov obce: Sikenička 175, PSČ: 943 59 , Dátum narodenia: 30.04.1987, Deň vzniku funkcie: 09.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, vytlačenému, alebo napísanému, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emőke Rochna, Bydlisko: Názov obce: Sikenička 175, PSČ: 943 59 , Dátum narodenia: 30.04.1987

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Svoren, Bydlisko: Názov obce: Sikenička 175, PSČ: 943 59 , Dátum narodenia: 10.04.1964

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1