Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R044981

OBCHODNÉ MENO: Adriane International Transport, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32098/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná mlynská ulica 52, Názov obce: Svodín, PSČ: 943 54 

IČO: 46 755 187

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Vykonávanie medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy

3. Administratívne služby

4. Reklamné a marketingové služby

5. Prieskum trhu a verejnej mienky

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Počítačové služby

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Valient, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná mlynská ulica 52, Názov obce: Svodín, PSČ: 943 54 , Dátum narodenia: 03.07.1981, Deň vzniku funkcie: 12.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Valient, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná mlynská ulica 52, Názov obce: Svodín, PSČ: 943 54 , Dátum narodenia: 03.07.1981

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.04.2024

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra dňa 28.10.2023 začalo konanie o zrušenie spoločnosti, ktoré je vedené pod sp. zn. 31CbR/74/2023.

2. Okresný súd Nitra uznesením č. k. 31CbR/74/2023 – 13 zo 29.02.2024, právoplatným dňa 09.04.2024, rozhodol podľa § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti Adriane International Transport, s.r.o., sídlo Dolná mlynská ulica 52, 943 54 Svodín, IČO: 46 755 187.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1