Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R044978

OBCHODNÉ MENO: Xarmen s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63397/N

SÍDLO:  Názov obce: Hontianska Vrbica 245, PSČ: 935 55 

IČO: 56 262 663

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Vedenie účtovníctva

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

17. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

18. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

19. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

20. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

21. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

22. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

23. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

24. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

25. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

26. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

27. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

28. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

29. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

30. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

31. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

32. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

33. Verejné obstarávanie

34. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

35. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

36. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

37. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

38. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

39. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

40. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Igor Miklánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 3128/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 27.07.1985, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Igor Miklánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 3128/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 27.07.1985

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Online invest and trading s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , IČO 54 548 632

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1