Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R044973

OBCHODNÉ MENO: ALSET transport s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63388/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kaštieľom 350/57, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 

IČO: 56 257 783

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

4. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

5. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

6. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Klamár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kaštieľom 350/57, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 03.04.1991, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Klamár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kaštieľom 350/57, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 03.04.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1