Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045131

OBCHODNÉ MENO: STAV SLOVAKIA k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 10057/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 873/204, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 47 763 949

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2014

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Meno a priezvisko: Martin Bartoš, Bydlisko: Názov obce: Tovarné 257, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 10.03.1982, Deň vzniku funkcie: 01.04.2015

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Štatutár je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Meno a priezvisko: Michal Laco, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchý jarok 1873/2, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 09.06.1960

Meno a priezvisko: Slavko Namisňak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prostějovská 4833/71, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 26.08.1974

Meno a priezvisko: Jozef Kropko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vydumanec 14710/54A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 04.01.1969

Meno a priezvisko: Jozef Brinda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska ulica 77/17, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 05.01.2002

Meno a priezvisko: Martin Bartoš, Bydlisko: Názov obce: Tovarné 44, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 10.03.1982

Meno a priezvisko: Ján Antuš, Bydlisko: Názov obce: Nižný Hrabovec 575, PSČ: 094 22 , Dátum narodenia: 14.01.1964

Meno a priezvisko: Ján Bartoš, Bydlisko: Názov obce: Tovarné 256, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 05.05.1980

Meno a priezvisko: Miloš Babjačok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrikovská 297/21, Názov obce: Dlhé Klčovo, PSČ: 094 31 , Dátum narodenia: 29.12.1976

Meno a priezvisko: Peter Bankovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 328, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 11.09.1965

Meno a priezvisko: Peter Caputa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižný Hrušov 407, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 13.12.1986

Meno a priezvisko: Jozef Babinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďapalovce 145, Názov obce: Holčíkovce, PSČ: 094 05 , Dátum narodenia: 31.01.1963

Meno a priezvisko: Miloš Brhlik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 559/35, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 19.12.1975

Meno a priezvisko: Ján Bambuch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domašska 669/6, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 26.09.1991

Meno a priezvisko: Peter Antol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 410/57, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 29.11.1965

Meno a priezvisko: Radovan Antuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poša 146, Názov obce: Nižný Hrabovec, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 25.04.1989

Meno a priezvisko: Ján Dzurina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hencovce 1805, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 , Dátum narodenia: 30.05.1966

Meno a priezvisko: Miroslav Duch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubany 476, Názov obce: Jakubany, PSČ: 065 12 , Dátum narodenia: 01.11.1974

Meno a priezvisko: Vladimír Duda, Bydlisko: Názov obce: Tovarné 6, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 14.10.1971

Meno a priezvisko: Anton Fečo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soľ 364, Názov obce: Soľ, PSČ: 094 35 , Dátum narodenia: 08.07.1976

Meno a priezvisko: Robert Gura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovarnianska Polianka 34, Názov obce: Tovarné, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 19.07.1977

Meno a priezvisko: Marek Duch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubany 476, Názov obce: Jakubany, PSČ: 065 12 , Dátum narodenia: 04.11.1995

Meno a priezvisko: Jaroslav Ducár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 838/15, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01 , Dátum narodenia: 06.10.1973

Meno a priezvisko: Ján Chudík, Bydlisko: Názov obce: Jakubany 393, PSČ: 065 12 , Dátum narodenia: 24.09.1972

Meno a priezvisko: Štefan Hromada, Bydlisko: Názov obce: Tovarné 280, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 22.11.1986

Meno a priezvisko: Ján Kravčík, Bydlisko: Názov obce: Šarišské Jastrabie 35, PSČ: 065 48 , Dátum narodenia: 09.05.1966

Meno a priezvisko: Jozef Chvastaš, Bydlisko: Názov obce: Lomné 89, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 12.10.1969

Meno a priezvisko: Juraj Janok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okulka R/11, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 28.12.1990

Meno a priezvisko: Juraj Janok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okulka R/11, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 09.07.1964

Meno a priezvisko: Ľuboš Hricik, Bydlisko: Názov obce: Tovarné 60, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 29.11.1972

Meno a priezvisko: Daniel Janok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okulka R/11, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 26.01.1997

Meno a priezvisko: Stanislav Hutňan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice Slovenskej 902/4, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 18.08.1967

Meno a priezvisko: Jozef Kopec, Bydlisko: Názov obce: Tulčík 230, PSČ: 082 13 , Dátum narodenia: 07.10.1980

Meno a priezvisko: Róbert Krajňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčka 90, Názov obce: Giraltovce, PSČ: 087 01 , Dátum narodenia: 02.03.1973

Meno a priezvisko: Miroslav Koša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeniny 109, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31 , Dátum narodenia: 09.02.1987

Meno a priezvisko: Jozef Liščinský, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 470, PSČ: 065 11 , Dátum narodenia: 02.04.1977

Meno a priezvisko: Ján Mrážik, Bydlisko: Názov obce: Sedliská 329, PSČ: 094 09 , Dátum narodenia: 05.10.1979

Meno a priezvisko: Milan Kuňaš, Bydlisko: Názov obce: Slovenská Volová 154, PSČ: 067 22 , Dátum narodenia: 11.02.1979

Meno a priezvisko: Jozef Mikloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okulka 19/42, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 10.07.1967

Meno a priezvisko: Marcel Nadzam, Bydlisko: Názov obce: Nižný Hrabovec 371, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 01.05.1976

Meno a priezvisko: Vladimír Murin, Bydlisko: Názov obce: Sedliská 289, PSČ: 094 09 , Dátum narodenia: 13.12.1977

Meno a priezvisko: Stanislav Nadzam, Bydlisko: Názov obce: Nižný Hrabovec 371, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 24.01.1978

Meno a priezvisko: Ján Kukuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 146/13, Názov obce: Benkovce, PSČ: 094 02 , Dátum narodenia: 23.07.1975

Meno a priezvisko: Jozef Mikloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okulka 19/42, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 06.03.1997

Meno a priezvisko: Ivan Liščinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 1857/147, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 19.08.1982

Meno a priezvisko: Ján Mačuga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1089/16, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 31.03.1960

Meno a priezvisko: Marek Kubany, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 2174/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 26.12.1985

Meno a priezvisko: Ľubomír Malý, Bydlisko: Názov obce: Poša 115, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 23.11.1988

Meno a priezvisko: Martin Pružinský, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 643, PSČ: 065 11 , Dátum narodenia: 05.04.1972

Meno a priezvisko: Štefan Repko, Bydlisko: Názov obce: Ondavské Matiašovce 162, PSČ: 094 01 , Dátum narodenia: 11.01.1972

Meno a priezvisko: Miroslav Tuleja, Bydlisko: Názov obce: Ražňany 324, PSČ: 082 61 , Dátum narodenia: 06.08.1961

Meno a priezvisko: Patrik Pastirčik, Bydlisko: Názov obce: Šarišské Jastrabie 115, PSČ: 065 48 , Dátum narodenia: 24.01.1993

Meno a priezvisko: Jozef Varga, Bydlisko: Názov obce: Nižný Hrušov 447, PSČ: 094 22 , Dátum narodenia: 19.03.1984

Meno a priezvisko: Maroš Varecha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 669/33, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 , Dátum narodenia: 07.11.1990

Meno a priezvisko: Michal Tirpák, Bydlisko: Názov obce: Rafajovce 24, PSČ: 094 05 , Dátum narodenia: 11.04.1978

Meno a priezvisko: Ján Petro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 489/27, Názov obce: Belá nad Cirochou, PSČ: 067 81 , Dátum narodenia: 18.05.1984

Meno a priezvisko: Patrik Olah, Bydlisko: Názov obce: Brekov 96, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 21.06.1992

Meno a priezvisko: Alexander Novotný, Bydlisko: Názov obce: Žalobín 151, PSČ: 094 03 , Dátum narodenia: 08.08.1975

Meno a priezvisko: Kristián Pavlik, Bydlisko: Názov obce: Poša 172, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 01.07.1999

Meno a priezvisko: Milan Pichoňský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dargovských hrdinov 1830/5, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 18.05.1977

Meno a priezvisko: Michal Šimkanin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 246/22, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 23.09.1975

Meno a priezvisko: Branislav Mojčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Šariš 83, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 17.04.1972

Meno a priezvisko: Matúš Chvastaš, Bydlisko: Názov obce: Malá Domaša 131/9, PSČ: 094 02 , Dátum narodenia: 26.10.1997

Meno a priezvisko: Erik Ragan, Bydlisko: Názov obce: Sedliská 41, PSČ: 094 09 , Dátum narodenia: 06.01.1995

Meno a priezvisko: Dominik Žulčák, Bydlisko: Názov obce: Hudcovce 119, PSČ: 067 45 , Dátum narodenia: 14.01.1993

Meno a priezvisko: Maroš Novotný, Bydlisko: Názov obce: Žalobín 151, PSČ: 094 03 , Dátum narodenia: 15.08.1983

Meno a priezvisko: Dušan Kanaloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brekov 102, Názov obce: Brekov, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 18.10.1991

Meno a priezvisko: Peter Dvorščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puškinova 615/2, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 11.08.1986

Meno a priezvisko: Daniel Bonkalo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poša 112, Názov obce: Poša, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 03.05.2001

Meno a priezvisko: Frederik Širý, Bydlisko: Názov obce: Giglovce 56, PSČ: 094 05 , Dátum narodenia: 17.11.1998

Meno a priezvisko: Róbert Kontuľ, Bydlisko: Názov obce: Nižný Hrušov 300, PSČ: 094 22 , Dátum narodenia: 11.02.1975

Meno a priezvisko: Martin Ďurian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopernica 114, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 10.02.1983

Meno a priezvisko: Ján Semanek, Bydlisko: Názov obce: Hertník 191, PSČ: 086 42 , Dátum narodenia: 17.08.1979

Meno a priezvisko: Vladimír Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 15, Názov obce: Pukanec, PSČ: 935 05 , Dátum narodenia: 13.12.1991

Meno a priezvisko: Igor Halabuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná ulica 3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 20.01.1982

Meno a priezvisko: Martin Struhárik, Bydlisko: Názov obce: Kočovce 298, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 23.03.1992

Meno a priezvisko: Libor Novotný, Bydlisko: Názov obce: Jastrabie nad Topľou 153, PSČ: 094 35 , Dátum narodenia: 20.07.1994

Meno a priezvisko: Radoslav Čižmár, Bydlisko: Názov obce: Nižný Hrabovec 63, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 13.06.1976

Meno a priezvisko: Martin Onderko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juh 1049/53, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 24.08.1981

Meno a priezvisko: Dušan Dordevic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vnútorná okružná 2897/56, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 14.02.1990

Meno a priezvisko: Marián Kitko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianskych hrdinov 1210/26, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 19.11.1988

Meno a priezvisko: Martin Jacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 355/51, Názov obce: Dlhé Klčovo, PSČ: 094 13 , Dátum narodenia: 13.01.2001

Meno a priezvisko: Martin Obšut, Bydlisko: Názov obce: Tvarožná 191, PSČ: 059 71 , Dátum narodenia: 24.03.1993

Meno a priezvisko: Stanislav Heteš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 259/25, Názov obce: Haniska, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 08.10.1998

Meno a priezvisko: Slavomír Petraško, Bydlisko: Názov obce: Tročany 81, PSČ: 086 41 , Dátum narodenia: 30.12.1977

Meno a priezvisko: Martin Heteš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 259/25, Názov obce: Haniska, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.12.1999

Meno a priezvisko: Róbert Bednár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 112/114, Názov obce: Benkovce, PSČ: 094 02 , Dátum narodenia: 14.10.1975

Meno a priezvisko: Branislav Kober, Bydlisko: Názov obce: Vislanka 74, PSČ: 065 41 , Dátum narodenia: 28.10.2004

Meno a priezvisko: Radko Ratulovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerová 84/59, Názov obce: Hažlín, PSČ: 086 14 , Dátum narodenia: 18.05.1974

Meno a priezvisko: Róbert Rada, Bydlisko: Názov obce: Hlinné 301, PSČ: 094 33 , Dátum narodenia: 27.01.1977

Meno a priezvisko: Norbert Rada, Bydlisko: Názov obce: Hlinné 301, PSČ: 094 33 , Dátum narodenia: 06.07.2001

Meno a priezvisko: Pavol Trebuňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 257/42, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , Dátum narodenia: 02.10.1970

Meno a priezvisko: Pavol Kmecik, Bydlisko: Názov obce: Buclovany 11, PSČ: 086 43 , Dátum narodenia: 31.03.1990

Meno a priezvisko: Peter Nemček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 124/45, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 , Dátum narodenia: 31.08.1974

Meno a priezvisko: Timothy Nemček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 124/45, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 , Dátum narodenia: 14.02.2005

Meno a priezvisko: Slavomír Marcin, Bydlisko: Názov obce: Poša 237, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 18.12.1970

Meno a priezvisko: Jozef Vaľko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Slobody 589/15, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 12.03.1975

Meno a priezvisko: Marián Pribytný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážnická 2592/6, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 09.07.1993

Meno a priezvisko: Michal Šimkanin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 246/22, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 26.06.2001

Komanditisti

Obchodné meno/názov: Stav Services Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovarné 256, Názov obce: Tovarné, PSČ: 094 01 , IČO 47 763 957

Výška vkladu:  250,000000 EUR, Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia.

Právny predchodca zapísaný v dôsledku .

Obchodné meno/názov: Energon Group s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puškinova 856/4, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , IČO 36 683 663

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1