Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045135

OBCHODNÉ MENO: VV SPORT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44703/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 6178/15A, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 

IČO: 54 870 101

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. Prevádzkovanie výdajne stravy

5. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Výroba potravinárskych výrobkov

9. Výroba nápojov

10. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

13. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Poskytovanie služieb osobného charakteru

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

17. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

18. Verejné obstarávanie

19. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

24. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

25. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

26. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

27. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

28. Čistiace a upratovacie služby

29. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

30. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Róbert Závadský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2044/5, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 16.05.1992, Deň vzniku funkcie: 01.05.2024

Meno a priezvisko: Filip Bak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1850/6, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 24.05.1988, Deň vzniku funkcie: 01.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Konatelia zastupujú spoločnosť navonok bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Závadský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2044/5, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 16.05.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Filip Bak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1850/6, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 24.05.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1